Opret en forening - Sådan gør du

Den danske model for foreningsliv er velfungerende og let at komme i gang med.

Vi ser her på, hvordan du opretter en forening og hvad du bør være særligt opmærksom på. Har du brug for konkret rådgivning, fx til oprettelse af jeres forening, kan det være en fordel at få individuel rådgivning. Med denne artikel vil vi hjælpe dig godt på vej med alt det grundlæggende.

Opret / stift ny forening - Hvordan gør vi?

Alle foreninger skal som udgangspunkt opfylde følgende krav:

  • Foreningen skal oprettes ved en stiftende generalforsamling
  • Her skal der mindst være to medlemmer af den nye forening tilstede
  • Under generalforsamlingen skal formålet med foreningen beskrives og der skal gerne laves vedtægter
  • I vedtægterne skal det fremgå hvem, der leder foreningen og hvem, der er tegningsberettiget
  • Der skal angives, hvordan der kan ændres i vedtægterne, og hvordan der tages beslutninger
  • Der skal også angives, hvordan foreningen kan opløses igen, herunder fordeling af evt. formue
  • Der skal laves et foreningsregnskab hvert år

Lad os tage hvert punkt for sig selv

stift og dan en forening


Stiftende generalforsamling

Det lyder meget avanceret, men det er egentlig bare et møde, hvor I samlet beslutter hvordan foreningen skal fungere. Det er vigtigt, at I kan dokumentere, at der er afholdt en stiftende generalforsamling og derfor bør I lave et skriftligt referat. Der skal være mindst to medlemmer for at starte en forening- og I skal naturligvis være med til den stiftende generalforsamling.
Bemærk flere Kommuner har særlige krav til deltagere, hvor der skal være mindst fem medlemmer ved oprettelsen.

Der må gerne være masser af andre medlemmer med, hvis I allerede er mange.

Foreningens formål og vedtægter

Beskriv hvad formålet med foreningen er. Det behøver ikke være en hel afhandling, ganske kort er helt fint f.eks. ”En forening for interesserede i at spille padel lokalt i Låsby” eller en forening med formålet ”At synliggøre medlemmernes kunst i det offentlige rum”. Der er som sådan ikke et lovkrav om formulering af vedtægter for foreningen, men det anbefales på det kraftigste, da de kan gør arbejdet i foreningen lettere for bestyrelsen. De får et veldefineret sæt af regler, som de skal holde sig indenfor. I vedtægterne bør I beskrive bl.a.:

Bestyrelsens sammensætning

Hvem består bestyrelsen af og hvilke roller de har – Er der en formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer eller hvordan sætter I bestyrelsen sammen? Herunder bør I også beskrive, hvad der skal ske, hvis et medlem af bestyrelsen udmelder sig - ja eller hvis formanden ønsker at gå af – Hvordan skal det takles? Typisk indkaldes alle medlemmer med 3 ugers varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dem der ønsker at gå af er på valg og der vælges nye ind.

Tegning af foreningen – Hvem kan det?

Hvem kan lave økonomiske aftaler på vegne af foreningen og skal den slags beslutninger, godkendes først i bestyrelsen under et møde? Alternativt kan formanden med accept fra kassereren tage den slags beslutninger.

Her kan man vælge at indkøb, under et bestemt beløb, til driften af foreningen, ikke kræver godkendelse, og ved beløb over 500 kr. eksempelvis skal der være accept fra kassereren – over 2.000 kr. skal bestyrelsen også godkende udgiften m.m.
Det er en god ide at lade små beløb under f.eks. 300 kr. være uden godkendelse, så formanden ikke hele tiden skal rende efter kassereren og spørge om lov til at købe småting.

Det kan også vedtages, at kassereren har samme beføjelser som formanden mht. indkøb og forbrug.

Kontingent til foreningen

Her bør angives hvilket beløb hvert medlem skal betale og hvad der sker, hvis der ikke betales. Skal der rykkes 3 gange før medlemmet ekskluderes?

Medlemmerne – Hvem kan optages?

Er der særlige krav til hvem, der kan blive medlem af foreningen? Skal medlemmet bo i en bestemt by, være under 80 år eller noget andet? Altså hvem er foreningen et fællesskab for? Bemærk krav til medlemmer muligvis kan gøre det svært, at opnå Kommunal støtte.

Beslutningsproces i foreningen

Her kan I nedfælde, hvordan formanden selv kan handle, og i hvilke situationer hele bestyrelsen skal være med til at træffe beslutninger. Det kan være, at brede formuleringer som f.eks. "ændringer og beslutninger, der kan påføre foreningen udgifter for mere end 2500 kroner pr. år, skal foreligges en samlet bestyrelse" med mindst 50% fremmøde til endelig beslutning ved håndsoprækning.

Der kan også være specificeret helt særlige områder. Eksempelvis at alle beslutninger om ændringer af klubhusets udlejning, skal op til diskussion og afstemning på et samlet bestyrelsesmøde med mindst 75% fremmødte. Det er med andre ord jer selv, der bestemmer hvad der skal stå i vedtægterne. Jo mere specifikke I er, jo mindre misforståelser vil der opstå i fremtiden.

Det er dog vigtigt, at lade en del beslutninger være op til formanden selv, så der ikke konstant skal afholdes bestyrelsesmøder, hvor ALT skal diskuteres. Er man en meget lille forening kan det sådan set være meget hyggeligt og en fremragende ide, men er det en forening med 6.000 medlemmer, kan det hurtigt blive meget ufleksibelt og hæmmende for driften af foreningen. Der bør derfor være en balance mellem hvad bestyrelsen skal delagtiggøres i og hvad formanden kan udføre selv.

Kom i gang nu - Opret profil


Opløsning af foreningen

I vedtægterne bør det sidste punkt beskrive, hvordan foreningen kan opløses. Det kan f.eks. være ved at 75% af foreningens medlemmer ved en generalforsamling stemmer for opløsning. (under forudsætning alle medlemmer er blevet indkaldt til forsamling mindst 3 uger før mødet)

Registrering af foreningen

Foreningstype CVR krav? Krav om registrering?
Forening med begrænset ansvar f.m.b.a. JA JA
Frivillig forening NEJ* **
Ikke-erhvervsdrivende-forening NEJ* **
Andelsforening JA JA
Særlig forening NEJ* **

* Skal ikke nødvendigvis have et CVR, men må gerne oprette det.
** Der kan være særlige omstændigheder, der påligger foreningen krav om registrering f.eks. ved ansættelse af personale, drift af kiosk og erhverv, udlejning af lokaler m.m.

Alt efter hvilken type forening I skal stifte, er der forskellige krav til registrering. Som udgangspunkt vil vi anbefale, at I registrerer foreningen med et CVR nummer også selv om det som sådan ikke er et krav.

Et CVR giver jer mulighed for at ansøge og måske modtage støtte fra f.eks. Kommunen, Tipsmidler, fonde og sponsorater. Det muliggør også ansættelse af lønnede medarbejdere og erhvervsdrift f.eks. udlejning af lokaler, drift af cafe og grillbar m.m. Et CVR gør det også muligt og lettere at få en konto i en bank til foreningen (Det kan være svært uden CVR).

Foreningen oprettes på Virk.dk hvor en repræsentant – typisk formanden – kan oprette den og tilkoble sit eget NemID – MitID.

Bemærk: Oversigt over bestyrelsesmedlemmer samt vedtægter skal vedhæftes / uploades ved registreringen.

Forening


Regnskabskrav -og regler for foreninger

En ganske almindelig forening er ikke forpligtet til at lave et revisorgodkendt regnskab. Regnskabet skal heller ikke sendes ind til det offentlige, det har kun til formål at orienterer medlemmerne af foreningen om, hvordan økonomien i foreningen ser ud. Regnskabet skal opstilles så det giver et let overblik over hvad, der har været af indtægter (kontingenter) og udgifter i løbet af året.

Har foreningen erhvervsmæssige indtægter, så er der krav om at regnskabet lever op til regnskabsloven og der skal derfor laves et rigtigt regnskab med resultatopgørelse og balance. Der er dog ikke krav om at det er en statsautoriseret revisor, som opstiller regnskabet – men måden det opstilles på og kravene til dokumentation skal være på plads. Se Holdsports regnskabssystem her

System til bestyrelsesarbejde i foreninger

Arbejdet i en forening er drevet af frivillige og der bruges meget fritid på projektet.
Det er typisk de samme personer, der har en forening som en slags fuldtidshobby og der bliver brugt rigtigt meget tid på at styrer foreningen.
Hos Holdsport er vi eksperter i foreninger og vores system er lavet til at styrer foreninger nemt og simpelt online, uden det bliver indviklet og avanceret.

Vi har lavet et system, hvor I kan oprette jeres forening og med det samme få adgang til oprettelse af en gratis hjemmeside, en fælles kalender -og kontingentbetaling / styring.
Her kan I have dokumenter samlet, så alle medlemmer kan logge ind og se jeres fælles kalender og se vedtægterne etc.

Få en gratis Demo af vores system - Så du kan se om det er noget for din forening - Det er 100% gratis og helt uforpligtende - Book en tid hos os her:

Book demo af Holdsport systemet


Gratis medlemssystem

Vi har en gratis version, inkl. medlemssystem som vi kun på det varmeste kan anbefale I opretter på samme tid som jeres nye forening – Det er komplet gratis!

Gratis Webshop
Ønsker I en webshop til at sælge merchandise med foreningens logo, ja så kan pro-versionen også det - Læs eventuelt mere om webshop her

Pro-version, der kan meget mere
Vi har en gratis-version og en Pro-version der kan meget meget mere, den koster en smule pr. måned. Men det er meget lidt pr. medlem om året.


Kom i gang nu - Opret profil her

3 tips til den nye forening - De 3 vigtige!

Tip 1:

Sørg for at få ALLE udgifter dokumenteret med kvitteringer og fakturaer, så alle udgifter er 100% dokumenteret. Kommer I til at købe noget uden faktura, ja så er det bare synd, det kan ikke fratrækkes og udgiften kan ikke dækkes. Det er MEGET vigtigt, at I kører en 100% skarp politik på området – Udgifter uden dokumentation, det er private udgifter, som intet har med foreningen at gøre.Læs eventuelt hvad, der kan fratrækkes skattefrit her

 Tip2:

Sørg for både kasseren og formanden skal godkende udgifter i foreningen - skriv det i vedtægterne. Det sikrer jer mod svindel og underslæb – Ja og så kan I sove bedre om natten, særligt hvis foreningen har oparbejdet en stor formue.

 Tip3:

Sørg for alle bestyrelsesmøder er dokumenteret med et referat af hvad I har gennemgået og besluttet på mødet. Sørg for fakturaer på ALT er gemt og der er kvitteringer på alt ned til returpant i fakta. Alle ovenstående regler gør sig gældende for oprettelse af f.eks.:

Oprettelse af Fodboldklub
Oprettelse af Gymnastikforening
Oprettelse af Håndboldklub
Oprettelse af ny Tennisklub
Stiftelse af ny Hockeyklub
Stiftelse af ny Paddel bat klub
Stiftelse af ny Golfklub
Dannelse af ny Lystfiskerforening
Dannelse af Spejderforening
Dannelse af ny Andelsboligforening
Dannelse af ny Kunstforening
Start af rejseforening

Ja, og nærmest opsætning af alle nye foreninger i Danmark.

Rigtig god fornøjelse med jeres nye forening – Vi håber I kan bruge vores Gratis Onlinesystem til at gøre arbejdet med styringen af foreningen lettere.

EKSTRA: Lov om indhentning af børneattest for foreninger

I en forening hvor børn under 15 år er aktiverede, er det nødvendigt at sikre børnene og det gøres bl.a. ved at der indhentes børneattester på de trænere og medarbejdere, der er tæt på børnene. Typisk vil der være krav om at hele bestyrelsen har en pletfri attest og alle trænerne og assisterende trænere.

Sådan overholder I lovgivningen om børneattest

I skal indhente børneattester på alle aktive voksne i foreningen, der beskæftiger sig med unge under 15 år. Dem skal i have i arkiv (husk GDPR lovgivningen, så dokumenterne ligger digitalt sikret – F.eks. på dropbox. I skal derefter indsende en erklæring om, at I efterlever reglerne for indhentning af børneattest til jeres lokale Kommune. Erklæringen skal indsendes 1 gang om året til Kommunen ( hvis I ikke modtager tilskud)

Modtager foreningen tilskud fra Kommunen?

Hvis foreningen modtager tilskud f.eks. aktivitetsstøtte, medlemstilskud , lokaltilskud eller andet, vil der være krav om at foreningen bekræfter lovgivningen om indhentning af børneattest overholdes den vej. Læs mere om sponsorater og støtte til foreningerFAQ:

Hvad betyder en forening?

En sammenslutning af mennesker, virksomheder, organisationer, institutioner og lignende, der i forening har samme mål f.eks. fremme fælles interesser og beskytte dem. Vedtager for foreningen kan frit udformes af foreningens bestyrelse ved en stiftende generalforsamling. Vedtægterne er de eneste regler, der regulerer foreningens virke og drift – ud over samfundets love og regler.

Hvad kræves af en forening?

En forening skal have lavet vedtægter. Under en stiftende generalforsamling, skal bestyrelsen vedtage hvordan foreningen skal drives og nedfælde det som vedtægter. Vedtægterne er dermed foreningens interne regelsæt mht. drift og beslutningsproces m.m.


"Hos Holdsport arbejder vi med at understøtte sportsklubber. Vi giver i den forbindelse gode råd og fif om stort og småt som kan hjælpe klubberne, men vi laver ikke egentlig rådgivning, da individuelle forhold fra klub til klub kan være meget forskellige. Vores artikler skal ses som inspiration til arbejdet i klubberne, og vi håber, at vi med vores artikler kan hjælpe jer med at finde løsninger. Har man brug for mere præcis rådgivning bør man henvende sig til en fagperson, fx en advokat eller revisor."


Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner