Støtte og sponsorater til foreningen

Der er masser af muligheder for at få støtte til en almennyttig forening f.eks. en fodboldklub eller fritidsforening. Det er forskelligt hvor meget I kan få og hvilke krav, der er til dokumentation fra Kommune til Kommune. Vi ser her på hvilke krav, der er i Århus Kommune (Forskellen er ikke ret stor)

sponsor forening

Foreningen skal være folkeoplysende

For at jeres forening kan komme i betragtning til Kommunal støtte, skal den være oprettet korrekt og med eget CVR nummer.
Foreningen skal også være formuleret med vedtægter og alle skal kunne melde sig ind og deltage.

Aktivitetsstøtte

Begrebet Aktivitetsstøtte benyttes af Kommunerne over hele landet og dækker over støtte til de løbende aktiviteter i foreningen, herunder med følgende krav:

 • Der skal være mindst 4 deltagere
 • Der skal være en instruktør/ underviser / træner
 • Det skal være planlagte aktiviteter (mindst 15 uger om året)
 • Deltagerne skal være medlem af foreningen
 • Deltagerne skal være mellem 3 og 24 år

Krav om dokumentation
Til alle aktiviteter, der ansøges om tilskud til, skal der registreres:

 • Antal fremmødte pr. gang opdelt i alderen 3-5år, 6-18år, 19-24år.
 • Dato og tidspunkt
 • Aktivitetens varighed

Fremmøderegistreringen danner grundlag for hvor meget foreningen kan få i støtte og det er derfor meget vigtigt, at der registreres alder på de fremmødte, da der er forskel på tilskud til aktivering af en på 4 år og en på 22 år.
Dokumentationen skal gemmes i foreningen i mindst 5 år.


Holdsport tilbyder gratis medlemsregistreringssystem inkluderet i et samlet system med APP, hjemmeside, booking og meget meget mere.

Prøv holdsports system gratis - Opret profil her

Ansøgning om aktivitetsstøtte

Der er ofte en dato for sidste dag for ansøgning i begyndelsen af året f.eks. 1. marts.
I nogle Kommuner kan du godt få støtte hvis I kommer for sent med ansøgningen, men så får I måske lidt mindre og efter et par måneders forsinkelse slet ingenting, så tjek din Kommunes dato.

Har I oprettet en helt ny forening, kan I ansøge, når foreningen er registreret og alt er på plads mht. CVR. Her behøver I ikke vente.

Udbetaling af aktivitetsstøtte er igen lidt forskelligt, alt efter hvilken Kommune I er tilknyttet. Ofte får I et beløb først på året og et sidst på året.

Støtte til lokaleleje

Som registreret forening kan I få lov til at låne lokaler ejet af kommunen i f.eks. et aktivitetscenter.
Er det ikke en mulighed, kan I ansøge om støtte til lokaleleje, hvor I lejer et passende lokale i en ikke kommunal bygning.
Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til lokalet, el, varme og forsikring (det er kun et tilskud, det hele dækkes ikke)

Her er lidt regler fra Århus Kommune, de er muligvis anderledes I jeres kommune:

 • Der ydes kun tilskud til de medlemmer, der er under 25år
 • Der ydes kun tilskud til de timer lokalet benyttes af foreningen
 • Udlejes lokalerne, fratrækkes indtægten (ikke det hele)
 • Der ydes tilskud på max. 69% af de godkendte udgifter.

I kan med andre ord få 69% af udgifterne refunderet i de timer foreningen er i lokalerne.
Er I der 3 gange om ugen i 3 timer, ja så bliver det altså ikke til ret meget, men som forening handler det jo om at tage imod dem der kan opnås.

Tilskud til foreninger med medlemmer over 60år

I flere Kommuner kan I få et tilskud, hvis I tilbyder aktiviteter til borgere over 60 år
Det kan f.eks. være oprettelse af en løbeforening eller gymnastikforening for seniorer over 60 år.
Kommunen giver tilskud pr. medlem og der skal være en egenbetaling pr. måned på mindst 75 kroner.
Der skal være mindst én ugentlig aktivitet kontinuerligt i mindst 15 uger om året.

Se de nøjagtige krav på din Kommunes hjemmeside

Anlægsstøtte til foreninger

I Århus Kommune, er der afsat en pulje til at hjælpe foreninger med renovering og energioptimering af klubhus og lokaler. Her ydes bl.a. op til 70% af udgiften til energioptimering af klubhuset. Kan I selv sørge for selve etableringen af f.eks. efterisolering af loftet, vil I med andre ord kunne få 70% af udgiften til Rockwool dækket ind. Er der tale om modernisering / ombygning / nyetablering er satsen lavere og sat til 50%. Bemærk i denne forbindelse: Foreningen er omfattet af lovgivningen om udbudsregler. Der skal med andre ord indhentes 3 tilbud og være dokumenteret argumentation for valget af det tilbud I ender med at gå videre med. Er der tale om et større projekt, kan Kommunen have krav om, at der er tilknyttet ekstern byggerådgiver med rådgivningsansvar.

søg foreningssøtte

Tilskud til kunstgræsbane

Kunstgræs med jævnlig infill af gummigranulat udgør en miljømæssig udfordring og i bl.a. Århus Kommune er der afsat en pulje til nye ideer, der kan formindske spredningen af granulatet til miljøet. Puljen er beregnet til nye tiltag, der kan holde gummigranulatet på banen f.eks. sluser med trykluft til at rense sko før banen forlades etc. Puljen støtter også tiltag, der laver adfærdsregulerende tiltag f.eks. skiltning.

Sponsorstøtte til forening

Der er masser af forskellige muligheder, en af de mere effektive og meget brugte er OK Benzin og El-abonnementer, hvor de private medlemmer kan tanke benzin og donere lokal støtte pr tanket ltr. benzin.
Det samme er gældende mht. El- ladestander til El-biler,

Nu er Ok Benzin allerede de billigste med benzin og helt i bund på mobilabonnementerne, så det er ren win / win. 40.000 kr. ekstra til en forening om året lyder måske ikke af meget hos jer, men hvis jeres forening har langt flere medlemmer end en lille Gymnastikforening i Hammel, ja så kan I få dét mere ind hos jer. Det geniale ved løsningen er jo, at det intet koster medlemmerne, de skal bare ændre adfærd og kun tanke hos OK.

Få lokal sponsorat til klubben

Har I en sportsklub, vil de lokale erhvervsdrivende meget ofte gerne betale for nye spillertrøjer til jer mod, at de får deres logo på.
Ring rundt og se hvor meget I kan komme op på, des større by I er i, des større beløb kan I få ind den vej.
Ofte dækker et sponsorat kun netop udgiften til nye spillertrøjer, men I kan med fordel gå efter nye trøjer 2 gange om året, så I får omkring 25.000 kr. i sponsorat hver gang.
Alternativt kan I tilbyde de lokale virksomheder en plads på sponsortrøjen, så de betaler f.eks. 5.000 kr. for placeringen på rygge og 10.000 kr. for placering foran.
Her kan man faktisk godt komme op på en hel del, hvis man splitter trøjen op i 5 pladser foran (skulder, bryst , mave osv) og rygplaceringer.
Som udgangspunkt er de lokale virksomheder meget villige til at give et beløb omkring 5.000 kr. og de kan trække det hele fra i SKAT.

Lav en plan før I henvender jer

Det er vigtigt, at I har lavet en plan for, hvad det skal koste at få en placering på spillertrøjerne og det ikke er komplet urealistiske priser.
Taler vi om et lille lokalt håndboldhold, som ikke kommer i TV eller Avisen, ja så sælge pladserne for 1.000 kroner pr. stk og den mest synlige for 3.000 kr., så I ender med lige præcist at få penge nok til at købe trøjer og shorts til alle.
Få ikke ideen om, at I bare er enormt populære og mange mange penge værd, det er I ikke for en lokal virksomhed, - De får ikke ret meget ud af at have deres navn på jeres spillertrøje, det er nærmest penge ud af vinduet.

De fleste erhvervsdrivende vil dog gerne støtte og hjælpe lokal idræt, så de er næsten alle villige til at betale mindst 500 kr. for en plads.
Men sørg for at have splittet jeres spillertrøje op i områder til forskellige priser og ring og spørg efter direktøren i virksomheden – Det er helt fantastisk, hvis I får en aktiv udøver til at ringe, så der er direkte kontakt mellem en aktiv udøver og direktøren i den lokale forening.

Husk der også kan være print på jeres shorts

Der kan være to placeringer foran og en stor bagpå. I kan lave pakker, hvor et firma kan få en kombi, så de får en placering på spillertrøjen foran og f.eks. en placering bag på shorts til en speciel samlet pris.

Snak med klubben om reklamer før i ringer rundt

Nu I alligevel skal ringe rundt til de lokale erhvervsdrivende, så kan I lige så godt også hjælpe foreningen med at få sponsorstøtte ind.
Så spørg formanden eller kasseren om, hvad det vil koste at få en virksomhedsbanner i hallen, på en stander ved fodboldbanen etc.
Få priser på det hele, så I kan give dem videre, hvis der er et firma, der får lyst til at gå ALL-In på lokal støtte.
Det er ikke usædvanligt at en virksomhed vælger at smide 50.000 til trøjer, shorts og bannerreklame i klubben, så er det vigtigt, at I har de rigtige priser at sende videre.

I kan i øjeblikket få spillerdragter / spillersæt med 50% rabat kontra vejl. udsalgspris i Holdsports interne webshop (log ind og klik på shop i venstre menu)

Sælg banners på Foreningens hjemmeside

En ting er reklamer offline, men online er noget helt andet, her er der flere gode støttekroner at hente.
Har I en hjemmeside, kan I tilbyde bannervisninger på hjemmesiden mod et honorar pr. år.
Des mere besøgt jeres hjemmeside er, des mere kan I få i bannerindtægter.
Har I en hjemmeside med f.eks. 2.000 besøgende om måneden, vil flere firmaer gerne betale omkring 500 kroner pr. måned for et banner på jeres forsiden.
Ja, det lyder af lidt, men det er ligegodt 6.000 kr. om året uden, at I skal røre en finger – I skal bare få aftalen på plads og bagefter skal I intet gøre i 12 måneder.

På Holdsport kan I få adgang til egen hjemmeside med bannersystem, så I kan roterer jeres sponsores banners på hjemmesiden helt automatisk. (Kræver Premium pakke )

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner