Skattefri godtgørelse i foreninger

Skattefri godtgørelse bestyrelse og medlemmer

I en forening er det muligt, at give et hvert ulønnet medlem af bestyrelsen skattefri betaling til dækning af rimelige udgifter, dog med et maksimum beløb jf SKAT. Med maks-grænser menes, at udgifterne skal være dokumenterede og der skal foreligge faktura / kvittering for afholdte udgifter og der kan kun skattefrit refunderes et maks beløb pr. år jf. SKAT takster, udbetales der mere end maksimum grænsen, vil beløbet herudover være skattepligtigt, Udgifterne som kan dækkes er opdelte i forskellige typer og ser i 2023 således ud:

Multimedier – internet, pc / ipad

Mobilabonnementer og internet brug op til maks.  Kr. 2.450,-  om året.
Stilles en PC tilrådighed, er medlemmet ikke skattepligtig af udgiften, men så kan der ikke ydes skattefri godtgørelse.
Man kan altså ikke få betalt internet og PC på samme tid fra samme forening, men man kan godt få stillet PC tilrådighed fra én forening og betalt internet fra en anden forening / arbejdsgiver.

Administrative udgifter

Administrative omkostninger f.eks. papir til printer etc. maks Kr. 1.500,- pr. år.

Tøj og vask

Køb, vask og vedligeholdelse af tøj Kr. 2.050,-  Det er kun skattefrit i foreninger, hvor der er særlige krav om beklædning eller hvor funktionen kræver det.

Stævner

Engangsarrangementer (på 5 eller flere timer) – Her er beløbet 80 kroner skattefrit pr. dag. Til dækning af merudgifter til mad.

Rejsegodtgørelse

Rejser, hvor der ikke kan overnattes i egen seng omfattes af rejsegodtgørelse, herunder:

  • Kr. 555,- pr. døgn skattefrit til kost og småfornødenheder (ikke hotel).
  • Ekstra Kr. 142,- pr. døgn ved ophold i lande med væsentlige forhøjede leveomkostninger
  • Kr. 238,-  skattefrit til logi

I mange tilfælde vælger foreningen at betale for logi, da det er svært at finde passende overnatning til kun 238,- pr dag.
Betaler medlemmet selv, er det et simpelt udlæg mod levering af kvittering.
Forplejning på hotel kan fratrækkes i kostbeløbet og her er særlige regler for hvordan det skal gøres:

Kørselsgodtgørelse

For kørsel i egen indregistreret bil
Efter statens takster, er i 2023 Kr. 3,73 pr. km op til 20.000 km pr. år. herefter
2,19 kroner pr. kr. op til 40.000 kilometer.

For kørsel på knallert, cykel eller løbehjul (ungdomsdommere) Kr. 0,61  pr. km.

Særligt for idrætsdommere

Idrætsdommere kan få udbetalt et engangsbeløb pr. kamp (250 kroner) frem for de andre typer godtgørelser – Dog maks Kr. 500,- pr. døgn.
Møder dommeren op til en kamp, der er aflyst, kan der udbetales 150 kroner + kørsel.

Særligt for ansatte i grillbar / kiosk

Et dagligt måltid er lovligt skattefrit

Følgende personer kan tildeles skattefri honorar i en forening:

  • Ulønnede frivillige hjælpere

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer

I skattefri foreninger som f.eks. :

Højere satser end statens satser

Vælges udbetaling af højere satser en skatterådets maks satser, vil det resterende beløb være skattepligtigt.

Hvem kan ikke få godtgørelse?

Forældre der kører børn frem og tilbage, kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse.
Her anses transporten for at være i det enkelte medlems interesse.
Lønnede ansatte og medlemmer af foreningen, medmindre de udfører en særskilt ekstraordinær opgave som er ulønnet f.eks. deltager til et stævne i en weekend, som er ulønnet frivilligt arbejde.

Kontingentfrihed

Fritagelse for betalig af kontingent er i praksis skattepligtig og det er ikke noget foreningen kan vælge at omgå.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner