Hvordan sætter jeg kontingentopkrævning op?

Hvordan fungerer kontingentopkrævning?

- Kun klubadministratorer og/eller kasserer kan administrere og opsætte kontingentopkrævning på Holdsport.


- Systemet opkræver automatisk medlemmer på holdene via mail - også nytilkomne medlemmer - på baggrund af jeres opsætning (halvårligt, hvert kvartal, månedligt osv.)


- Medlemmer kan betale med VISA/Dankort, MobilePay og udenlandske kreditkort (Holdsport sørger for indløsningsaftalerne).


- Et kontingent kan oprettes enkeltvis for ét hold, men også for flere hold i samme kontingent.


- Hvis et medlem er på flere hold tilknyttet samme kontingent, så modtages kun én opkrævning.


- Hvis et medlem er på flere hold tilknyttet hver sit kontingent, så modtages flere opkrævninger.

Der findes ikke noget svar på dette spørgsmål, som er relateret til brugen af Holdsport fra appen.


Sørg for, at I i på forhånd har registreret klubbens bankkontonummer på Holdsport, så I kan modtage medlemsindbetalinger via systemet.

Gå derefter til Økonomi

 1. Tryk på   øverst til venstre
 2. Tryk på  ØKONOMI
 3. Tryk på Kontingent til venstre
 4. Tryk på den grønne knap Opret kontingent og derefter Opret kontingent

Du kan nu gå i gang med at oprette betingelser og priser for et kontingent. Kontingentet er automatisk, det vil sige, at Holdsport selv sørger for at sende opkrævninger ud som et årshjul på baggrund af dine start/slutdatoer for de forskellige årlige træk, du opretter.

Når et kontingenttræk starter, opkræves alle medlemmer på holdet/holdene. I denne periode opkræves nye medlemmer automatisk, når de oprettes på holdet/holdene, indtil trækket slutter. Når et nyt træk starter, opkræves alle på holdet igen.

Opret kontingent


Du vil blive bedt om at tage stilling til:

 • Kontingentnavn: Titel på betalings-email, som medlemmet modtager
 • Husstandsrabat
 • Indmeldingsgebyr: Medlemmets første betaling
 • Administrationshonorar betales af klub eller medlem (3 kr. for beløb under 100 kr, 5 kr. for beløb op til 300 kr, 9 kr. for beløb op til 1500 kr og 15 kr derover)
 • Spær automatisk for tilmelding til aktiviteter, når betalingsfristen er overskredet
 • Startdato: Forfaldsdato, selve opkrævningen dannes 14 dage før denne dato
 • Slutdato: Slutningen på kontingenttrækket (efter denne dato vil nye medlemmer ikke blive automatisk opkrævet)
 • Pris
 • Pris efter d.: Evt. skæringsdato for hvornår nye medlemmer IKKE skal opkræves fuld pris ved oprettelse
 • Prøveperiode
 • Fritag automatisk trænere


Når disse er valgt:

 1. Tryk på Næste 
 2. Find hold/holdene i venstre kolonne og klik på  ud for dem for at vælge til kontingentet
 3. Tryk på Gem
 4. Tryk på Ændre betalingsstatus ud for medlemmet for at ændre betingelser for det enkelte medlems kontingent (eks. fritag/ændre beløb)
 5. Afslut med Gem og luk

 • TIP: Er et medlem på flere hold tilknyttet hver sit kontingent, så sørg for at fritage medlemmet fra det/de kontingenter, personen ikke skal betale for


Eksempel: På dette kontingent er der tilknyttet to hold, indmeldingsgebyr for nye medlemmer, fritagelse af trænere og to årlige træk (forår/efterår) med forskellige priser.


Når kontingentet/kontingenterne er sat op i Holdsport, kan du få vist Fremtidige betalinger.

Så snart første startdato på et kontingent er passeret, vil selve opkrævningerne/betalingerne fremgå i Individuelle betalinger.

Var denne artikel brugbar?
13 af 26 synes dette var brugbart

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner