Hvordan fritager jeg et medlem fra kontingentbetaling?

Hvem kan fritages fra kontingentbetaling?

- Alle roller i klubben kan fritages fra kontingent (medlem, holdleder, assistent, træner, klubadministrator mm.)


- Du kan fritage folk enkeltvis og/eller fritage specifikke roller fra at skulle betale kontingent


- Fritagelse kan tilføjes FØR kontingentet sendes som betalingsmail


- Fritagelse kan tilføjes EFTER kontingentet er sendt som betalingsmail

Der findes ikke noget svar på dette spørgsmål, som er relateret til brugen af Holdsport fra appen.


Hvis du vil se, hvordan du fritager specifikke roller fra kontingent, så læs denne guide, hvor det er en del af selve opsætningen af kontingentet.

I det følgende forklarer vi, hvordan du fritager folk enkeltvis/flere på en gang.


Fritag folk FØR kontingentopkrævning dannes/sendes som betalingsmail

 

Åbn Økonomi og Kontingent eller Månedskontingent

 1. Tryk på   øverst til venstre
 2. Tryk på  ØKONOMI
 3. Tilgå enten "Kontingent" eller "Månedskontingent"
 4. Tryk påtil højre på skærmen ud for kontingentets navn og klik dernæst  Medlemmer (forudsat at du har oprettet minimum et kontingent)
 5. Find medlemmet/medlemmerne, du gerne vil fritage (evt. klik Vis alle øverst for at søge), og klik på Ændre betalingsstatus 
 6. Vælg det/de træk, det drejer sig om, og klik Alm. betaling
 7. Ændr til Fritaget
 8. Afslut med Gem og luk nederst


  Bemærk: Her fritager du folk fra fremtidige opkrævninger, IKKE allerede udsendte opkrævninger


I dette eksempel fritages Frederik fra at blive opkrævet de 2 årlige kontingentopkrævninger af 600 kr. fremover


Du kan tjekke, om handlingen er gjort korrekt, ved at gå til Fremtidige betalinger. Her fremgår personen nu som Fritaget i kolonnen Status.

Personen modtager dermed ikke nogen opkrævning, næste gang vi passerer startdato for et nyt kontingenttræk.


Frederik fritages fra betalingsmails vedrørende kontingentet "Ungdomskontingent (halvårlig)", som har to årlige træk. Derfor er kolonnen "Status" Fritaget og kolonnen "Betaling dannes d." blank.


Fritag folk EFTER kontingentopkrævningen er dannet/sendt som betalingsmail


Åbn Økonomi og Individuelle betalinger

 1. Tryk på   øverst til venstre
 2. Tryk på  ØKONOMI
 3. Tryk på Individuelle betalinger til venstre
 4. Find/søg medlem frem og tryk på  yderst til højre under kolonnen Handlinger i samme række som medlemmets navn
 5. Tryk på  Ret til: Fritaget

  Bemærk: Her fritager du folk fra allerede udsendte opkrævninger, IKKE dem der står til at blive opkrævet ud i fremtiden


Det er IKKE muligt at fritage folk, som allerede har betalt sit kontingent!

 • TIP: Du kan vælge at slette opkrævninger i stedet for at fritage (i så fald vil de slet ikke kunne søges frem i Individuelle betalinger). Sletning kan dog kun gøres, når personen ikke længere er tilknyttet holdet eller trækket ikke længere er aktivt.
Var denne artikel brugbar?
7 af 12 synes dette var brugbart

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner