Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan tilmelder jeg mig en aktivitet?

Når en træner har oprettet en aktivitet på dit hold, vil du i de fleste tilfælde modtage en mail eller sms om tid og sted.

Vi foreslår, at du henter vores app til iPhone eller Android, og derigennem modtager aktivitetsnotifikationer, som du kan åbne og på den måde tilmelde dig aktiviteten direkte på telefonen, så træneren er klar over, hvor mange medlemmer der deltager, og om aktiviteten i så fald bliver til noget.

På Holdsport findes der en række måder at tilmelde sig en aktivitet direkte fra kalenderen. Disse bliver bestemt af træneren, når han/hun opretter aktiviteten. Nedenstående eksempler gennemgår, hvordan man melder sig til aktiviteter via appen ud fra den tilmeldingstype, træneren har bestemt.

Tilmeldingstyperne er:


Normal

Tilmelding efter først til mølle-princippet. Tilmeldingen lukker, når max antal deltagere er nået, såfremt dette er blevet defineret. Har træneren ikke defineret et max antal deltagere til aktiviteten, kan alle medlemmer af holdet melde sig til, før den starter.

Her ses aktiviteten “Hjemmekamp” i normal format. Tryk på det grønne felt for at tilmelde dig, eller det røde felt for at afmelde dig. Den blå farve signalerer aktivitetstypen “Kamp”. I venstre hjørne ses det, at 9 medlemmer har tilmeldt sig denne specifikke aktivitet.

Til rådighed

Træneren opretter en aktivitet, hvor han/hun først vil vide, hvem og hvor mange der kan deltage på det givne tidspunkt. Når medlemmerne så har meldt sig til rådighed, er det op til træneren at udvælge den gruppe af medlemmer, han/hun vil udtage til aktiviteten.

Her ses samme aktivitet, men blot hvor medlemmer kan stille sig til rådighed via den orange knap “Til rådighed”, eller informere træneren om, at de ikke kan deltage ved at trykke på det røde “Afmeld”-felt.

Udvælgelse

Træneren udvælger, hvem der skal kunne tilmelde sig. Det er herefter kun de udvalgte medlemmer, der kan angive, om de kan deltage i aktiviteten eller ej. Er du udvalgt, vil du se et grønt “Tilmeld”-felt, og et rødt “Afmeld”-felt. Er du ikke udvalgt, vil du på aktiviteten ikke have nogen mulighed for at hverken tilmelde eller afmelde dig.

Her vises to scenarier for samme aktivitet. Til venstre er medlemmet IKKE udvalgt til aktiviteten, og kan derfor hverken tilmelde eller afmelde sig. I scenariet til højre, er man blevet udvalgt, og her er det muligt at tilmelde eller afmelde sig. Inde på hver aktivitet kan man før sin tilmelding se, om man på forhånd er blevet udvalgt af en træner til aktiviteten.

Alle er tilmeldt

Alle medlemmer er som udgangspunkt tilmeldt, så det efterfølgende kun er muligt at afmelde sig eller forblive tilmeldt aktiviteten. En træner kan især være tilbøjelig til at vælge denne tilmeldingstype, hvis det er normalt, at medlemmer møder op til eks. den faste ugentlige træning. Hvis du melder dig fra, kan du inde under aktiviteten derudover angive i kommentarfeltet, om det evt. skyldes sygdom mm.

Til denne hjemmekamp har træneren valgt, at alle medlemmer er tilmeldt fra start. Tomlen, der peger op, symboliserer, at du allerede er tilmeldt begivenheden. Ønsker du at framelde dig, klikker du blot på pilen, hvorefter du får mulighed for at vælge “Afmeld”.

Ingen tilmelding

Træneren kan lave en aktivitet uden tilmeldingsmulighed - altså en aktivitet, hvor du ikke skal tage stilling til, om du kan deltage eller ej. Denne aktivitetstype vil blot være synlig i din kalender uden mulighed for nogen handling. Tryk på aktiviteten for yderlig information.

Spillerfarver

Træneren kan vælge at inddele sine medlemmer i medlemsfarver, som f.eks. rød, grøn og gul. Det er trænerens valg at tildele medlemmer forskellige farver, så de fungerer som grupper under holdet. Hvis træneren laver en aktivitet, som kun de grønne medlemmer kan deltage i, vil røde og gule medlemmer ikke have mulighed for at melde sig til eller fra aktiviteten. En træner kan vælge, at aktiviteten skal gælde flere medlemsfarver end blot én.

I dette eksempel kan kun medlemmer, der af træneren er tildelt en grøn farve, tilmelde sig aktiviteten. Netop fordi denne medlemsprofil er grøn, kan der derfor trykkes“Tilmeld” eller “Afmeld”.
Var denne artikel brugbar?
8 af 21 synes dette var brugbart
Gør som 1132000 andre og opret dig hos Holdsport