Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 23.maj klokken 18.30 i Pucken, Spar Nord Arena.

Odense Ishockey Klub
8. apr. 2024

 

Husk at forslag til generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden senest 2 uger før.

 

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2023 til godkendelse. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af formand for 2 år. Bestyrelsen foreslår Mads Porsmose. 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Hellsten genopstiller. 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen følge op med yderligere information om de enkelte punkter.

Indkaldelse til generalforsamling 2024 (1).docx

 

 

Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.

 

Bestyrelsen for OIK.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner