Indberet medlemstal til Centralt ForeningsRegister

Hvert år når vi runder december måned skal danske foreninger indrapportere sine medlemstal til Centralt ForeningsRegister - også kendt som CFR. Registeret er drevet af de tre organisationer DIF, DGI og Firmaidrætten, som står for at analysere idrætsudviklingen i Danmark. Men selve indberetningen behøver ikke nødvendigvis finde sted direkte gennem dem.

På Holdsport har vi udviklet en funktion, der sørger for at synkronisere de nødvendige oplysninger direkte til CFR-portalen. Systemet optæller klubbens medlemmer for jer fordelt på køn, alder og sportsgren, hvilket i praksis betyder, at i helt slipper for at holde øje med fordelingen af jeres medlemmer. Hvor mange er en del af klubben? Hvor længe har de været medlem? Hvor gamle er de, og hvilken sport dyrker det? Holdsport ordner det hele automatisk, og giver jer det samlede overblik. Det er gratis at oprette sin klub i medlemssystemet Holdsport.

Den grundlæggende regel i foreningsdanmark er, at et medlem, der har været en del af en forening i minimum 3 måneder i det forgangne år, skal tælle med i indberetningen - også selvom medlemmet ikke længere er en del af klubben, når vi når december måned, og der åbnes op for CFR-registreringen. Dette er der naturligvis taget højde for i Holdsport. Det er indmeldelsesdatoen, der er vigtig i denne sammenhæng - ikke selve betalingsdatoen for kontingent.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner