Send rykker uden gebyr til foreningens restanceliste

Rollen som kasserer kan være en tidsrøver i enhver flerstrenget idrætsforening i Danmark, der sæson efter sæson slås med at oprette kontingenter, påminde hvert enkelt medlem om at betale og tilmeld sende rykkere til de, der ikke er så god til at få betalt.

Alt dette kan problemfrit reduceres til en formalitet med online-medlemssystemet Holdsport. I dette fuldautomatiske betalingsværktøj til at håndtere medlemskaber oprettes separate betalingshjul ud fra på forhånd definerede satser, frister og tidsperioder efter eget valg i et system, som selv sørger for at give medlemmer besked på mail, når en ny sæson starter, og et nyt kontingent dermed står til betaling. 

Betalingsværktøjet er dog ikke begrænset til kun at gælde faste kontingenter. Tilmeldingsaktiviteter såsom sæsonafslutningsfester og lignende, der kræver betaling upfront, kan koordineres gennem Holdsport, ligesom også offentligt tilgængelige fodboldstævner er en del af Holdsports brede palet af funktioner til klubber og foreninger, der ønsker at spare sig selv for en masse ekstraarbejde.

rykker gebyr
Alle medlemmer med overskredne betalingsfrister (rød knap) vil fremgå af restancelisten i systemet. Herfra sendes rykkere via få klik.

I tilfælde af udestående betalinger giver Holdsport foreningens kasserer mulighed for at udsende rykkere nemt og hurtigt. Alle kan påmindes på én gang, men man kan også vælge at sende rykkere enkeltvis, som illustreret på billedet herover. 

Mere end blot et betalingsværktøj

Da Holdsport fortrinsvis bruges som en medlemsliste med til- og afmelding til sportslige aktiviteter via en app, så træneren altid ved, hvor mange medlemmer der møder op til næste kamp eller træning, sikrer klubben samtidig en strømlinet kommunikation internt på diverse hold, hvor hvert medlem har en naturlig interesse i at holde sine kontaktinformationer opdateret. Dermed sikrer man med stor sandsynlighed, at rykkeren altid ender hos den rette persons rigtige mailadresse.

rykker gebyr
Det er op til den enkelte kasserer og afgøre, om ordlyden skal hedde "Påmindelse" og "du bedes betale", eller om det skal være mere bestemt i form af "Rykkermeddelelse" og "du skal betale".

Holdsports kontingentsystemet kræver ingen abonnement/licenspris. Administrationshonoraret er i stedet 3, 5 eller 9 kr. på hver betaling afhængig af, om beløbet er under 100 kr., mellem 100 og 300 kr. eller over 300 kr. Til gengæld sørger Holdsport for alle indløsningsaftaler, så hvert medlem kan betale med alle tænkelige korttyper (som man kan bede systemet om at huske ved næste betaling) og desuden MobilePay via appen. Det står klubben frit for at afgøre, om administrationshonoraret er klubbens udgift eller det enkelte medlems.

Prøv kræfter med klub/foreningsfunktionerne i Holdsport ganske uforpligtende ved at oprette en gratis profil øverst til højre på denne side på knappen "Opret profil". Udfyld formularen og vælg "Klub".

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner