Hvis I vil have et Holdsport.dk login på jeres holdside så jeres spillere kan logge direkte på Holdsport.dk (uden om Holdsport.dks forside), kan I indsætte den nedenstående html på jeres holdside:

https://gist.github.com/joerichsen/5106936