Regler i floorball

Floorball regler

Hvad er floorball?

Floorball er et tempofyldt indendørs holdspil med stave og en plasticbold, der spilles langs jorden. Formålet er at skyde bolden ind i modstanderens mål ved hjælp af et skud med staven, da det ikke er tilladt at score med en hvilken som helst del af kroppen. Holdet med flest mål på tavlen, når en kamp slutter, vinder.

Banen

En floorballbanes dimensioner er fuldstændig ligesom en håndboldbane - 40 x 20 meter. Det vil sige, at den som udgangspunkt kan spilles i alle landets indendørshaller. I floorball skiller banen sig dog ud ved at være flankeret af 50 cm høje bander hele vejen rundt. Disse bander buer i de fire hjørner. Det giver mulighed for at udnytte banden som spilstation, som man kender det fra indendørs fodbold.

Floorball regler
En floorballbane med de tilhørende udskiftningsområder

I hver ende er et mål placeret i et målfelt på 4 x 5 meter, som markerer, hvor langt målmanden må gå ud og røre bolden med hænderne. Inde i dette står målmanden i et såkaldt målmandsfelt på 1 x 2,5 m, som kun må betrædes af målmanden. Betrædes det af en markspiller i forbindelse med en målchance, medfører det frislag til det forsvarende hold.

Floorball regler

 

Floorball regler

Selve målet ligner et ishockeymål, og det er ligeledes rektangulært og skudt frem fra den bagerste bande med 2,85 meter, hvilket gør det muligt at spille bag om målet. Målets standardstørrelser adskiller sig dog en lille smule. De ses på illustrationen.

En bold skal have passeret mållinjen for at tælle som en godkendt scoring. Den behøver dermed ikke nødvendigvis at røre selve nettet, så længe dommerne vurderer, at den har været over stregen. 

Kampens spilletid

 • En kamp varer 3 perioder af 20 minutters varighed. 
 • I U-11 til U-17 spilles der 3 perioder af 15 minutter
 • Effektiv spilletid - når bolden ryger ud af spil, stopper dommeren tiden. De højest rangerede ligaer er effektiv spilletid hele tiden, mens de i alle andre divisioner kun gælder i de sidste 3 minutter af 3. periode
 • Sidebyt ved ny periode, hvilket også indebærer udskiftningsområde
 • Hvert hold har én time out af 30 sekunders varighed pr. kamp - spillet skal gentages fra samme sted, det blev stoppet. 
 • Ved uafgjort efter 3 perioder går kampen i 10 minutters forlænget spilletid i de højeste rækker i Danmark
 • Ved uafgjort efter forlænget spilletid afgøres kampen på straffeslag (5 spillere fra hvert hold skyder)

Holdene

Floorball regler
 • To hold bestående af 5 markspillere og 1 målmand - 20 spillere på hvert hold må registreres til kamp. Benyt evt. denne gratis udførlige medlemsliste og notifikationssystem for overblik over til- og afmeldinger. 
 • Alle markspillere har en stav, mens målmanden er overladt til at forsøge at parere bolden udelukkende med sin krop
 • Målmanden bærer hjelm, handsker og knæbeskyttere - dog ikke udstyr, der dækker mere end kroppen, såsom skulderpuder. Feltet markerer det område, hvor målmanden må tage bolden i hænderne - så længe han/hun rører målfeltet. Bevæger målmanden sig ud af målfeltet, bliver han/hun markspiller.

ball.png

Bolden

En floorballbold er lavet af plastic, og den kendetegner sig ved at være hullet (26 huller), hvilket gør, at den ruller bedre på halvgulvet, og at luftmodstanden er minimal, og spillet dermed bliver mere tempofyldt. Bolden er oftest helt hvid, men den fås også i mange forskellige farver, heriblandt orange, som ses på billedet. Bolden er 72 mm i diameter og vejer 23 gram. 

Staven

En floorballstav er kendetegnet ved at være mindre end en ishockeystav, men den består ligeledes af et skaft og et blad. Skaftets materiale er typisk produceret i karbonfiber, glasfiber eller komposit, som er en blanding af materialer. Er man højrehåndet, bør bladet bøje til højre, da det er den side, man typisk skyder med og omvendt. For at holde et bedre greb om staven med begge hænder benytter man et stavgreb som en form for tape på den øverste del af skaftet.

stick.png

I floorball taler man om flex, som er stavens stivhedsgrad - en måleenhed for hvor mange millimeter staven belastes, og dermed hvor meget skaftet bukker, når man skyder til bolden. Den stiveste stav, der produceres, har en flex på 23 mm, mens den mest bøjelige/bløde stav har en flex på 36 mm. Normalt starter børnespillere ud med en høj flex, mens seniorspillere har en meget lav flex af den logiske årsag, at en lav flex er med til at skabe en større kraft i skuddet, så bolden opnår en højere fart.

Hvor lang skal staven være?
Højde Skaftlængde
+ 195 cm 102-104 cm
180-195 cm 99-101 cm
170-185 cm 96-98 cm
160-170 cm 91-95 cm
150-160 cm 85-90 cm
135-150 cm 80-84 cm
130-135 cm 75-79 cm
125-130 cm 70-78 cm
120-125 cm 65-69 cm
- 120 cm 55-64 cm

Plastikbladet for enden af staven, som max. må krumme 30 cm, har indbyggede huller modsat et ishockeyblad. Fordelen er, at plasticbolden er lettere at kontrollere pga. disse huller.

Alt afhængig af producentens design kommer blade i en masse forskellige typer, former og vægt med hensyn til både krumning og huller. Det er derfor op til den enkelte spiller, hvilken stav man foretrækker. Som tilfældet er med skaftets flex vil et blødt blad sikre en bedre føling med bolden, hvilket er til glæde for den dygtige pasningsspiller. Et hårdt blad sikrer derimod mere fart i skuddet til den skydelystne spiller, som formentlig foretrækker en lav flex. 

Staven bør gå op til navlen. Brug faktaboksen som målestok for, hvor lang en stav du bør vælge. Bemærk at længden kun gælder skaftet, ikke bladet.

Spilleregler

 • Bolden spilles langs jorden, og må derfor ikke slås til med staven i en position, hvor staven befinder sig over knæhøjde i kontakt med bolden
 • Stavens blad skal som hovedregel forblive under hoftehøjde
 • Tacklinger med kroppen er IKKE tilladt - kun let kontakt med modstanderen i boldkontrol accepteres
 • Flydende udskiftninger - ubegrænset antal. Gælder også målmand for en markspiller, hvis man eksempelvis skal jagte et mål til sidst. Den spiller, der forlader banen, skal være på vej ud over banden, før indskifteren må træde ind på banen.
 • Kun holdkaptajnen må tale med dommeren i kampens hede
 • 2 dommere dømmer kampen
Floorball regler
Sådan ser en floorballbanes hjørner ud. Banden kan bruges som spilstation.

Spilstop og forseelser

I floorball omfatter et spilstop de forskellige dødboldssituationer face-off, indslag, frislag og straffeslag.

Face-off: Ved starten af ny periode og efter målscoring foretages et såkaldt face-off fra midten af banen, hvor én spiller fra hvert hold kæmper om boldbesiddelsen ved at stikke staven ud og erobre bolden. Hvert hold skal være på egen banehalvdel. Hvis spillet afbrydes uden, der kan dømmes indslag, frislag eller straffeslag, tages face-off'et på det nærmeste punkt, da spillet stoppede (eks. hvis målet rykkes, en spiller skades, hvis banden adskilles mm). Et face-off må gerne gå direkte i mål.

Indslag: Skal tages fra punktet, hvor bolden forlod banden. Skal være 1,5 meter fra banden eller tættere på - dog aldrig bag mållinjen. Det hold, der ikke rørte bolden sidst, før den forlod banden, tager indslaget, og modstanderen skal stå mindst 3 meter fra bolden (inklusiv staven). Bolden skal slås til - det er ikke tilladt at drible med den. Det er dommerens skøn, om det er okay at igangsætte spillet, selvom bolden ikke ligger helt stille og/eller er placeret på det helt præcise punkt, den forlod banden. Et indslag må gerne gå direkte i mål.

Frislag: Dømmes ved forseelser, medmindre det ikke-fejlende hold opnår en fordel af det. I så fald anvendes fordelsreglen, og spillet fortsættes. Forseelser kan dømmes på alt fra:

rules.png

Som ved indslag tages et frislag maksimalt 1,5 meter fra banden, aldrig bag mållinjens imaginære streg eller tættere på målmandsfeltet end 3,5 m (i disse situationer er der 0,5 m. til forsvarsmuren og de obligatoriske 3 m. til frislaget, som der altid skal være fra bold til modstander inkl. stav). Holdet der tildeles frislaget er ikke forpligtet til at vente på, at forsvaret får sat en mur op, og at dommeren fløjter spillet i gang igen. Bolden skal slås til en med/modspiller, før spilleren må røre bolden igen. 

Straffeslag:  Forseelse som af dommeren vurderes at være tilstrækkelig hård i forbindelse med en oplagt målchance. Det kan være:

 1. Oplagt målchance ødelægges pga. forseelse (medmindre fordelsreglen bliver anvendt)
 2. Bevidst fjernelse af målet af det forsvarende hold i forbindelse med en oplagt målchance til modstanderen
 3. Det forsvarende hold bevidst spiller med for mange spillere på banen i forbindelse med en oplagt målchance til det modstanderen

Straffeslag skal altid tages fra midten af banen som i ishockey, hvor man løber ned til målmanden og afvikler en skudvariant. Alle spillere undtagen den skydende og målmanden skal placeres i udskiftningsboksen under seancen. Målmanden skal stå på mållinjen ved straffeslagets start, men må gerne bevæge sig ud i feltet derefter. Rører målmanden bolden, er bolden dømt død og må ikke røres af skyderen. Hvis holdet, der begik straffeslaget, fik en 2-minutters udvisning i forbindelse med straffeslagskendelsen, skal udvisningen ikke annulleres i tilfælde af mål på det efterfølgende straffeslag.

Floorball regler
I forbindelse med et straffeslag må skyderen røre bolden så mange gange, som muligt. Kravet er, at bolden dog altid bevæges fremad

Udvisninger

Ligesom i andre sportsgrene kan en forseelse takseres til at være både så forsætlig og tilstrækkelig hård til, at det skal medføre en udvisning til den fejlende spiller. Herefter må spilleren ud i udskiftningsboksen, og holdet må ikke sætte hverken ham/hende eller en ny spiller ind, før undertalsperioden er udløbet. Der kan både tildeles 2-minutters udvisninger og 5-minutters udvisninger i floorball alt efter, hvor voldsom/hensynsløs forseelsen er.

Floorball regler
En dommer signalerer en udvisning med den ene hånd. Henholdsvis to fingre for 2-minutter, fem fingre for 5-minutter og en knyttet næve for en 10-minutters personlig straf

2-minutters udvisning gives i forbindelse med de førnævnte forseelser, hvis disse af dommerne vurderes at være tilstrækkelig hårde til at skulle medføre en udvisning.

5-minutters udvisning gives for voldelige/farlige slag med stav, hægtning af modspillers krop med stav, kast af stav eller andet udstyr i forsøg på at nå bolden, voldeligt angreb på modstander eller en tackling af en modspiller mod banden eller målet.

Uanset hvor mange udvisninger et hold får, skal et hold altid have minimum 4 spillere på banen. Med andre ord betyder det, at et hold i tilfælde af 3 udvisninger i samme tidsrum først får den sidste straf effektueret, når den første udløber. 

I floorball spiller man med afventende udvisninger. Disse opstår, når det ikke-fejlende hold bevarer kontrol over bolden efter forseelsen opstår, så man dermed får mulighed for at fortsætte sit angreb. Når boldkontrollen mistes, effektueres udvisningen.

Hvis modstanderholdet får bolden i nettet i en overtalssituation, skal en 2-minutters udvisning annulleres. Dette gælder ikke ved 5-minutters udvisninger. Ligeledes gælder det heller ikke i forbindelse med situationer, der medfører straffeslagskendelse og efterfølgende scoring.

En spiller kan modtage en personlig straf på 10 minutter, hvis han/hun udøver usportslig optræden. I floorball indebærer dette bl.a:

 1. Fornærmende/uretfærdigt opførsel overfor dommere, spillere, officials eller tilskuere
 2. Forsøg på film overfor dommerne med hensigt at opnå en fordel
 3. Forsætligt spark/slag til bande eller mål
 4. Kast af stav eller andet udstyr i raseri

En 10-minutters personlig straf medfører automatisk en 2-minutters udvisning til holdet. Når den udløber, må en anden spiller fra bænken skiftes ind, da straffen kun gælder den involverede. Den personlige straf kan ikke annulleres i tilfælde af en scoring fra modstanderholdet.

Hvor kan man spille floorball i Danmark?

Sporten kan i dag tilgås i hele landet. Floorball er endda i kraftig vækst i Danmark i disse år eksemplificeret med en medlemsforøgelse på hele 12% fra 2016 til 2017. Ifølge de officielle medlemstal findes der i 2017 189 klubber/foreninger med sammenlagt mere end 8.700 spillere.

Næsten 25% af alle danske floorballklubber benytter i dag medlemssystemet Holdsport, der blandt andet sender automatiske aktivitetsnotifikationer direkte til spilleren. Appen bruges af trænere, klubformænd, kasserere, spillere og forældre til at kommunikere og effektivisere mødetidspunkter, halbooking, kontingentopkrævninger, CFR-indberetning og meget mere. Med Holdsport følger der endda muligheden for at få en gratis hjemmeside til klubben, som synkroniserer alle oplysninger direkte fra systemet til siden.

Der er gratis oprettelse for dig/jer på Holdsport - det eneste det kræver er at klikke "Opret profil" øverst på denne side, og så er i i gang. 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner