Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan opretter/tilknytter jeg en forældreprofil?

Holdsport er ikke kun en app for medlemmer og trænere i en klub/et hold. Forældre til medlemmer er en hjørnesten i at få familielivet til at fungere, og uden forældrenes involvering ville sport og fritid slet ikke hænge sammen i Danmark.

Derfor kan man på Holdsport naturligvis tilknytte et barn/flere børn til en forældreprofil, og på den måde håndtere til/afmelding til aktiviteter, betaling af kontingent og meget mere på vegne af barnet - helt uden at være en del af holdet eller endda fremgå som en del af truplisten. Selve barnet kan IKKE tilgå forælderens profil via sit eget login - det er kun forælderen, der har rettighed til barnet/børnene.

Uanset om du forbinder et barn med en ny forælderprofil, eller om du tilknytter et barn til en eksisterende profil på Holdsport, så fremgår man kun på det hold, man er tilknyttet. En statisk forælderprofil, som ikke indgår på noget hold, fremgår dermed naturligvis ikke på medlemslisten på barnets profil.

En forældreprofil kan både benyttes, når man er på et hold, men også når man ikke er tilknyttet noget hold. På barnets hold får træneren mulighed for at se kontaktinfo på de forældre, der er tilknyttet holdmedlemmerne. På den måde kan træner og forælder kommunikere direkte udenom barnets profil.

På Holdsport-appen findes der flere måder at få en forældreprofil på. Vi gennemgår dem alle her:

 

Når forælderen IKKE ikke har en profil på Holdsport i forvejen  

Har du flere børn på Holdsport, du administrerer, bliver det hurtigt svært at huske på flere brugernavne og adgangskoder, når man logger ind og ud af forskellige brugere på skift.

Derfor kan du oprette en forældreprofil, og skifte mellem din og børnenes individuelle profiler og dermed bevare overblikket over hele familiens sportslige aktiviteter - uden at være tvunget til at logge af den ene profil og på den anden konstant.

For at oprette en forældreprofil og tilknytte den barnet, skal du på dit barns allerede eksisterende profil klikke på ikonet med personen øverst til højre.

Klik nu på "Profilindstillinger".

Vælg herefter "Forældreprofil".

Tryk hernæst på knappen "Opret forældreprofil".

Indtast nu oplysningerne for din nye forældreprofil. Vær opmærksom på at indtaste dine egne oplysninger - ikke dit barn/dine børns. Klik på "Opret" til sidst.


Du opretter nu en bruger i dit navn, som du med det samme forbinder med din datters/søns profil, du i forvejen var logget ind som. Du fortæller derved systemet, at den profil, du opretter, nu er forælder til den du var logget ind på fra start - og fra nu af er den profil, du fremadrettet skal logge ind med for at administrere barnets aktiviteter og kommunikation.

Næste gang du logger ind som forælder, vil du dermed se denne skærm:

   

Når forældreprofilen er oprettet (her Michael Bach), kan du nu skifte til barnets profil ved at trykke på det blå ikon. I dette tilfælde “SB”, da barnet hedder Søren Bach

    

Når forælderen allerede HAR en profil på Holdsport i forvejen

Hvis du som forælder allerede har en normal profil på Holdsport (en "rigtig" medlemsprofil/trænerprofil, der er en del af et hold/klub i Holdsport), kan denne bruger sagtens fungere som forældreprofil til et barn, samtidig med at være tilknyttet et helt andet hold, end det barnet figurerer på.

For at gøre dette skal du på din egen profil gå til "Profilindstillinger" øverst i højre hjørne.


Og finde funktionen “Forældreprofil”, som vist på billedet forneden.

Vælg dernæst “Tilknyt profil”.

Modsat før hvor du blev bedt om at indtaste navn, adresse, mail, adgangskode mm på din nye forældreprofil., skal du her blot indtaste brugernavn og adgangskode på dit barns profil, som allerede eksisterer på Holdsport. Til sidst trykker du "Tilknyt profil".

Her er eksemplet omvendt i forhold til før. Nu er det faderen Michael, der tilknytter det eksisterende barn Søren til sin allerede eksisterende profil, som så bliver til en forældreprofil.

Det er værd at notere sig, at man ikke kan oprette et barns medlemsprofil på Holdsport på denne måde - det er blot tilknytningen til den eksisterende profil, der er mulig. 

Vil man oprette et medlem på Holdsport, gøres dette fra forsiden, via en tilmeldingsformular på en klubhjemmeside, eller ved at en træner/klubadministrator opretter et medlem i et hold/en klub.

   

Tilføj flere børn til din forældreprofil

Scenarierne ovenfor beskrev, hvordan man opretter en forældreprofil, og hvordan man tilknytter et barn til en eksisterende profil. På Holdsport findes der dog ingen begrænsning på, hvor mange børn man kan have tilknyttet sin forældreprofil.

Ønsker du at tilføje endnu et barn til din forældreprofil, klikker du på ikonet øverst i højre hjørne. Husk at du skal være logget ind som forælderen. Bemærk at du allerede har et barn tilknyttet profilen (den blå cirkel).

Klik “Profilindstillinger”.

Vælg “Forældreprofil” i indstillingerne igen, hvorefter du vil blive bedt om at “Tilknyt en profil”. Tryk på dette felt, og du får lov til at indtaste oplysningerne på endnu et barn, du vil tilknytte forældreprofilen.

Er du kommet til at lave en fejl, er det også her, du sletter et barns forbindelse til din forældreprofil. Klik “Tilknyttede profiler”, og vælg ikonet med den røde skraldespand ud for det barn, hvis tilknytning du gerne vil fjerne.

Da barnet allerede findes på Holdsport, skal der blot indtastes barnets brugernavn og adgangskode for at tilføje endnu et barn til forælderprofilen.

Du har nu tilføjet endnu et barn som tilknyttet din forældreprofil på Holdsport.

Billedeksemplet illustrerer, at faderen Michael Bach er logget ind. Han kan nu vælge at skifte til enten sønnen Søren Bach eller sin nytilknyttede profil, datteren Karoline Bach
Var denne artikel brugbar?
8 af 24 synes dette var brugbart
Gør som 1135000 andre og opret dig hos Holdsport