Referat generalforsamlingen Hamlet Rugby Klub 25/02-2024

Hamlet Rugby Klub
20. mar. 2024

Referat af generalforsamling 2024

1 Jimmy blev valgt som dirigent, og startede med at konstatere forsamlingen indkaldt efter gældende regler. Niels blev valgt som referent.

2. Formandens beretning:

2023 startede med et krisemøde der skulle bringe Hamlet tilbage på landkortet. Der var et mindre fremmøde, og det hele endte ud i, at der ikke rigtigt var nogen der tog ansvar for at gøre noget ved tingene, og det må siges at være kendetegnende for det forgangne år! Der kommer lidt folk når vi arrangerer noget, men der er ikke mange der tager ansvar for at få tingene

til at fungere, og slet ikke nogen der tager ansvar for at få tingene til at udvikle sig! En kedelig udvikling, men tydeligt at vi mangler nye friske kræfter til at føre klubben videre. 

 

 

Rent sportsligt bød 2023 igen ikke på meget. Det lykkedes at få spillere med til 2 stævner inden vi selv stod som arrangør af et, her var der så nogle af Tordenskjolds soldaterer der troppede op, og sørgede for at tingene klappede på dagen, og mange tak for det.

 

Vores ungdomsafdeling må vi se i øjnene døde med Benjamin og Kevins afgang. Igen mangler der nogen der vil påtage sig opgaven, og det er en KÆMPE opgave ingen tvivl om det. Vi kan jo drømme om, at der en dag er nogen der vil løfte den opgave igen.

 

 

Desværre er det ikke kun på ungdomssiden det er gået ned af bakke, men faktum er at vi desværre har mistet yderligere spillere i det forgangne år. Også her er det svært at se hvordan vi skal komme ud af det dødvande vi står i i øjeblikket. De få nye der har kommet de sidste par år er hurtigt stoppet når de mødes aflyste træninger, eller træninger med så få deltagere så det er svært at få et indtryk af, hvad rugby egentlig er for noget. Jeg personligt synes det fungerer fint med vores indendørs træning, selvom det ikke har noget med rugby at gøre, lykkes det som regel at skrabe folk nok sammen til vi kan hygge med lidt boldspil af forskellig slags.

 

 

 

Sommerfesten måtte aflyses i år, julefrokost er gennemført, men uden den store opbakning, og igen måtte vi også aflyse unge-gamle kampen.

Vi fik så til gengæld afviklet dart turneringen igen, efter den har ligget stille længe. WM finalen trak også lidt folk, synd det kun er hvert 4 år.

Vi fik også skruet en lille sviptur til WM kamp i Frankrig sammen, endnu en gang stort tak til arrangørerne. Personligt synes jeg vi havde en rigtig dejlig tur, jeg håber vi kan komme afsted på en lignende tur i fremtiden.

 

Aktivitets niveauet i bestyrelsen har i det forgangne år lignet niveauet i resten af klubben. Der har ikke været meget og mødes om, og her trænger vi også til frisk blod og nye øjne hvis vi skal prøve at komme tilbage på sporet, og udvikle klubben. Det er stadig mit håb, og ikke mindst meningen med Hamlet at der skal spilles rugby, og ikke at vi kun er en social forening.

 

Jeg kan i samme åndedrag gentage fra beretningen sidste år: "Skal der siges noget positivt om det år der er gået så er det at økonomien i klubben stadig er god. Vi har god mulighed for at lave nogle aktiviteter, hvis der er nogen der vil stå for det, og der er nogen der vil deltage"

Der var ingen kommentarer til beretningen.

 

3. Regnskabet blev fremlagt, der var nogle spørgsmål til måden det var stillet op på, men bundlinjen er vi har brugt godt 42.000, og tjent godt 27.000, og det er som forventet.

 

4. Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2024:

Seniorer 500kr årligt

Oldboys 400kr årligt

Ungdom 400kr årligt

Passive 150kr årligt

Forslaget blev vedtaget

 

5. Der var ingen indkomne forslag

 

6-10. Niels blev genvalgt som formand, Karsten Olsen blev genvalgt. Henrik Hall trådte ud, og Lasse Larsen og Linda Frederiksen blev nyvalgt. Derudover meldte Jimmy Larsen sig klar til at hjælpe ved arrangementer.

 

11. Ivan og Andy blev valgt som revisorer

 

12. Linda og Steen vil prøve at skabe nogle (sociale) arrangementer. Vi skal arbejde på at få flere til træning, gerne gamle medlemmer, så der er mere end 6 hvis der kommer nye. Træning skal være så alle kan være med, og det skal understreges man ikke forventes at spille kampe fordi man træner. Linda snakker med Jens om at hjælpe med SoMe. Vi skal hurtigt finde en dato for sommerfest. Vi prøver at lave “åben træning” 9 April (ændret fra 2/4) for at skaffe nye spillere.

Tak for fremmøde, og god ro og orden

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner