Generalforsamling 13/3

Greve Basketball klub
27. feb. 2024

Greve Basket indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 13. marts 2024, kl. 19.00 på Holmeagerskolen. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingentsatser for den kommende sæson
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  • Allan Andersen - modtager genvalg
  • Peter Buus Hansen- modtager genvalg
  • Suppleant – bestyrelsen håber på en kandidat fra et af herreholdene
 7. Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller Peter Jakobsen)
 8. Eventuelt

 

Ad pkt. 4

 • Bestyrelsen foreslår flg. kontingentsatser for sæsonen 24/25

Hold

Beløb (halvårligt)

U13

Kr. 800,00

U15

Kr. 800,00

Herre 1

Kr. 1.000,00

Herre 2

Kr. 800,00

Mix

Kr. 400,00

 

Stigningen for Herre 1 holdet skal ses med baggrund i øgede omkostninger for holdet.

 

Vi håber på et stort fremmøde, da klubbens fremtid og forhåbentligt positive udvikling er i alles interesse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner