Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Amager Atletik Club
28. jan. 2024

Så er det blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Amager Atletik Club, der afholdes mandag den 26. februar 2024 kl. 18 på Tårnby Stadion i mødelokalet foran stadion. Generalforsamlingen er for klubbens medlemmer samt forældre til ungdom under 14 år. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op, og gøre deres indflydelse gældende - det er fremtiden for din klub, det handler om. 

Der er flere ledige poster i bestyrelsen, og vi har brug for flere hænder, hvis vi skal fortsætte med at holde et højt aktivitetsniveau og udvikle klubben. Man er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen forud for generalforsamlingen, hvis man er interesseret i at høre mere om bestyrelsens arbejde. 

Der bydes på lidt vådt og tørt under generalforsamlingen, så af hensyn til indkøb m.v. opfordres man til at tilmelde sig via hjemmesiden HER.

---o0o--

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger: 

1. Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3a. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse.

3b. Ungdoms/Idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2023 til godkendelse.

5. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

8. Valg af:

- formand (ulige år for 2 år): Elisa (ikke på valg)

- næstformand (lige år for 2 år): vacant

- kasserer (lige år for 2 år): Lise-Lotte (på valg)

- 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år: Marlene + 2 vacant (på valg)

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (for 1 år)

10. Valg til diverse udvalg (for 1 år)

11. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Elisa Thyrsted

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til klubbens mail (amageratletikclub@gmail.com) senest 2 uger før afholdelsen. Hvis man er interesseret i at se regnskabet før generalforsamlingen, kan man kontakte klubben på mail.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner