Generelforsamling 2024 referat

Holbæk Red Devils
29. feb. 2024

  1. Valg af referent: Mads

  2. Valg af dirigent: Brian

  3. Formands beretning

vi startede året med nye hjelme med sponsorer fra sparekassen sjælland fyn Firmaet vi købte hjelmen gik konkurs så vi får ikke hjelmene og pengene ses som tabt: Holze har så fået fundet brugte hjelm så der nu er hjelme som spiller nu kan bruge

Vi har fået sponsoreret beach flag fra skovarbejde.dk

Vi har fået nogle hættetrøjer sponsorer fra en unævnt sponsor samt fra jn ejendom

vi har fået ny flag træner i form af mads som også sidder i bestyrelsen 

Bestyrelsen tager og laver et samarbejde sammen med frederikssund oaks for at udvikle foreningen

foreningen har skiftet til sit gamle navn som er Holbæk Red Devils 

et godt arrangement med rene ryberg som er medstifter af klubben ‘

der blev også afholdt en film aften i klubben

Skvulp var vi også til der hjalp os med at vise foreningen frem og få et hyggeligt arrangement selv om vi var der lidt for tidligt på dagen

vintertræning er på plads med at vi får lov til at være på atletikstadionet i Holbæk sportsby både i 2023 samt nok også i 2024 hvilket leder til at vi nu tidligere kan melde ud hvor og hvornår træninger er

vi har fået et nyt skilt som viser at der er amerikansk fodbold på holbæk fælled

Vi har solgt strømper som kan hjælpe med at bringe spillere til unity camp og afsluttene stævne og til turnering i flag.

Bestyrelsen arbejder på at bedre kunne kommunikere til spillere og forældre hvilket ofte desværre kommer fra at DAFF er langsomme i deres udmeldinger om stævner 

Vores træner har fået vinterjakker

  4. Forlægget revideret og underskrevet regnskab 2023

Réne kassereren for ordet og frem lægger vores regnskab

indtægter for 2023 er 26.716,25 kr

udgifter for 2023 er 49.290,30 kr

dvs vi endte året med -22.574,05 kr

resultatet i klubkassen er vi er gået fra 115.329,28 kr til 92.755,23 kr

Dette er godkendt til generalforsamling

  5. Fastsættelses af kontingent

bestyrelsen fremlægger at Flag holdets kontingent fastholdes men at spillerlicens nu er egen betaling

bestyrelsen fremlægger at tackle holdet kontingent hæves fra 900 kr til 1200 kr om året. Dvs fra 3 X 300 kr til 3 X 400 kr 

Dette er godkendt til generalforsamling

  6. Fremlæggelse af og godkendelse af budget 2024

Réne fremlægger budget for 2024

Der forventes indtægter på 35.800 kr

Der forventes udgifter på 33.497 kr

Det giver et årsresultat på 2.303 kr

Det godkendes af generalforsamling

  7. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle Indkomne forslag

  8. Valg af bestyrelse og suppleant

På valg: Brian, Jannick og Réne alle ønsker genvalg

Alle er valgt ind igen

  9. Valg af revisor og suppleant.

Mads Olsen er valgt som revisor og ingen suppleant er valgt

  10. Eventuelt.

Der snakkes om daff og planlægningsmøde og hvordan at der er dårlig koordinering fra dem om deres kurser og møder der ligger samme tid

Der kom op på generalforsamlingen, at der måske kunne sælges Merch for klubben, og det undersøges til næste bestyrelsesmøde.

Skvulp og at der skal være mere plads til os så der bedre tidspunkt og bedre koordinering omkring brugen af banen

De unge til generalforsamlingen vil gerne have flere arrangementer som filmaften. kunne også være at tage ind og se det danske landshold spille.

Forældre spørg om mere kontakt til trænere og bestyrelsen så det kunne være mere socialt i klubben også blandt forældre

dette kunne gøres fx. den første torsdag i måneden så bliver forældrene i 30 min i starten/slutningen af træning og ser på spillerne og snakke med træner/bestyrelse

dette tages op af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde 

Samkørsel til begivenheder er svært for forældrene, da alle kommer fra forskellige retninger og organisering ofte kan være svært med svære udmeldinger fra DAFF

Der snakkes om at holde en speciel træning med en spændende træner, der også inviterer spillere fra andre hold. 

Generalforsamling hæves 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner