Generalforsamling i Birkerød Håndboldklub onsdag den 17. april 2024 kl. 17.30

BHK - Birkerød Håndbold Klub
9. apr. 2024

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 17. april 2024 kl. 17.30 i klublokalet i Birkerød Idrætscenter.

Dagsorden for mødet er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskabet for 2023

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen – formand

6. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

7. Valg til bestyrelsen – suppleanter

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal stilles senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen

9. Eventuelt

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner