Foredrag i klubben på tirsdag d. 23. april

Cousteau Frømandsklub
17. apr. 2024

Der er tilmelding i kalenderen eller mød bare op ... vi har brug for jer alle så kom og hør mere om dette spændende projekt som gør noget godt for vores fjord 

Cousteau vil i den kommende dykker sæson hjælpe aktivt med udplantning af ålegræs i Horsens fjord  Kom op i klubben denne aften og hør Flemming og John fortælle om projektet.

Ren Horsens Fjord Fond er oprettet af Horsens Kommune i 2024 og foreløbig 3 år frem.  Formålet med fonden er at lave tiltag under vandet til forbedring af fjordens biologi og vandkvalitet.  Et andet formål med fonden er at engagere virksomheder, borgere og frivillige, og opleve at fjorden tager godt i mod ålegræsset vi udplanter og stenrev vi udlægger.  ”Ålegræssets dag” er den 8 juni, som vil være startskuddet til årets ålegræsudplantning.  Hvordan kan Cousteau hjælpe?  Dækning af udgifter og bidrag til klubarbejde.  Hvordan det er gået med de tidligere ålegræsudplantninger og stenrevsprojekter?  Hvilke andre indsatser er planlagte og nødvendige for at nå i mål med en ren fjord? 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner