Tennisafdelingen holder opstillingsmøde

Akademisk Boldklub
25. jan. 2024

Til seniorer og juniorer over 15 år.


TENNISAFDELINGENS ÅRSMØDE / OPSTILLINGSMØDE

Onsdag den 21. februar 2024 i AB’s Sportscafe kl. 19.30 (Glasburet)

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år

4. Valg af afdelingsformand (på valg i ulige år)

5. Valg af afdelingskasserer (på valg i lige år)

6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst 1 medlem)

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Deltagelse i mødet er for:

- Alle tennismedlemmer - senior og junior – opfordres til at deltage.

- Mht. stemmeret: Alle helårs senior medlemmer, der har været medlem i minimum seks

måneder og ikke er i restance, samt afdelingens æres- og livsvarige medlemmer har

stemmeret.

- Mht. valgbarhed: Aktive senior medlemmer der betaler helårs afdelingskontingent og som har

været medlem i minimum seks måneder og ikke er i restance, samt afdelingens æres- og

livsvarige medlemmer er valgbare.

Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal med kandidatens skriftlige samtykke

anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor/postkasse eller elektronisk til AB’s kontor på

mailadresse: kasper@abgladsaxe.dk) senest 10 dage før opstillingsmødet (dvs. senest søndag d

11. februar 2024).

I forbindelse med mødet vil tennisafdelingen byde på en sandwich. Der er ingen tilmeldingspligt til

selve mødet, men hvis du ønsker at indtage en sandwich, bedes du af hensyn til bestilling af

sandwich og forberedelserne tilmelde dig på forhånd mødet i Holdsport kalenderen senest fredag d.

16. februar 2024.

Med venlig hilsen

AKADEMISK BOLDKLUB

Tennisbestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner