NYHEDSBREV APRIL 2024

Herlev Ishockey Klub
25. apr. 2024

Kære medlemmer

Isen er smeltet og sæsonen er ved at være overstået for de fleste hold og sommertræningen venter lige om hjørnet. Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og påførende for deres store indsats for klubben i den forgangne sæson. Der er mange som igen har brugt rigtig mange timer i skøjtehallen, som spiller, træner, materialeperson, frivillig, tilskuer og meget andet. Det er en del af kulturen i en forening, at vi skaber klubben og oplevelserne sammen. Det er for den kommende sæson noget vi vil have endnu mere fokus på, at skabe den rigtige kultur og adfærd omkring Herlev Ishockey Klub. Vi skal være en klub man vil til og være en del af, en klub som er kendt for et godt socialt miljø og med høje ambitioner for udvikling af vores medlemmer. Den kultur og rammerne for dette skabes ikke af de få, som tager ansvar for driften af klubben, men af os alle! Derfor er det også vores ambition, at endnu flere skal involveres og høres, men at vi samtidig er en klub med en klar linje for den sportslige udvikling. Vi glæder os til en ny spændende sæson fra august, men inden vi kommer der til, venter der et stort stykke arbejde i forberedelsen.

GENERAL FORSAMLING

Vi har meldt ud på Holdsport, at den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 4. juni. Da dette er dagen inden grundlovsdag, hvor mange holder fri, så har vi valgt at kombinere GF med et socialt arrangement. Der er derfor mulighed for, at tilmelde sig til en hyggelig aften i klubrummet og på terrassen, hvor vi efter GF hygger med masser af dialog om hvordan vi sammen udvikler klubben. Der er deadline for tilmelding til arrangementet d. 4. maj af hensyn til bestilling af mad m.m. (se mere info på Holdsport).

GF i år bliver vigtig for klubbens fremtid. Vi skal have valgt flere nye bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst skal der vælges ny næstformand og ny kasser. Derfor skal der i dette nyhedsbrev lyde en stor opfordring til, at interesserede melder deres kandidatur, så vi kan sammensætte en stærk og arbejdsom bestyrelse, som kan fortsætte udviklingen af klubben på både det sportslige, sociale og økonomiske niveau.

Der vil ligeledes blive fremsat nogle forslag om ændring af kontingent struktur.

UDSTYRSRUMMET

En af de muligheder vi har for, at skabe en god økonomi i klubben er via arrangementer. Der er flere og flere efterspørgsler på, at komme på is i forbindelse med firma arrangementer eller lignende. Derfor er det vigtigt, at vi har udstyr nok til, at kunne låne ud til vores gæster. Skulle der være nogle, som har udstyr som skal skiftes ud over sommeren, så er vi meget interesseret i, at få doneret det gamle til udstyrsrummet, så vi ikke skal investerer i nyt. Derudover skal der lyde en stor opfordring til, at alt der lånes i udstyrsrummet afleveres tilbage og i samme orden, som det er blevet afhentet!

KLUBRUMMET

Der har været afholdt rigtig mange afslutnings events i klubrummet og flere har sikkert bemærket, at arbejdet med at lave en opgradering af rummet er i fuld gang. Vi vil gerne i den forbindelse sende en stor tak til HESTBÆK Gruppen for deres sponsorat af nyt udstyr, samt deres tid, som de har lagt i arbejdet. Det er en uvurderlig støtte i, at skabe nogle gode rammer for sociale aktiviteter i klubben. Vi vil over sommeren fortsætte arbejdet med, at skabe et klubrum, som matcher vores forventninger.

SOMMER CAMP

Vi er super spændte på, at skulle eksekvere på vores sommer CAMP, som vi laver i samarbejde med Herlev Eagles. Der er kun få pladser tilbage og den mere detaljerede planlægning er i gang. Vi SØGER en eller flere frivillige, som har mulighed for, at være koordinator på de 4 dage i uge 31. Arbejdet består i at deltage i planlægningsmøder med Eagles, samt at sikre planlægningen og afviklingen af det frivillige arbejde under CAMPen. Interesserede kan sende en mail til formand@hlik.dk.

FOKUSOMRÅDER

For at give lidt indsigt i hvad vi arbejder med i klubben, så kommer her lidt af de fokusområder vi har for fremtiden. Da mange af

disse ønsker til fremtiden kræver både frivillige og økonomi, så er der ikke en garanti for, at alt bliver gennemført og eksekveret.

  • I samarbejde med HIKU, Herlev Egles og Herlev Kommune arbejder vi på, at kunne tilbyde is-disco fra uge 42. Dette kræver en stort set-up og mange frivillige, så igen vil der være en stor efterspørgsel på frivillige, som vil være med til at eksekverer på en sådan event i Herlev skøjtehal. Men det er også en mulighed for, at kunne sikrer en sundere økonomi i klubben.
  • Vi arbejder på flere forbedringer i hallen. Der vil over sommeren blive udmeldt datoer for en arbejdsweekend, hvor vi håber rigtig mange vil møde op og deltage i at forbedre nogle af forholdende i hallen. Der vil være lavet en prioriteringsliste af arbejdsgruppen. Arbejdsweekenden vil sandsynligvis blive i uge 24.
  • Vi er i samarbejde med HIKU og Herlev Eagles i tæt dialog med Herlev Kommune om etablering af en aftale der fremover giver os is i den ene hal hele året rundt. Vi har næste dialog mødemed Herlev Kommune i maj.
  • Der bliver arbejdet på en genetablering af skudområdet bag hallen. Der arbejdes samtidig på, at få lavet et tilbud om skudtræning med en kvalificeret træner over sommeren. Dette vil blive mod ekstra betaling!
  • Der arbejdes på etablering af endnu flere udvalg i klubben, så vi får engageret endnu flere og skabt endnu mere indsigt i klubbens udvikling. Herunder et økonomiudvalg, sponsorudvalg og et frivillighedsudvalg. Der findes allerede en lang liste med udvalg, så vil man bidrage til udviklingen, så ræk endelig ud til de enkelte udvalg!

Vi glæder os til at se alle de kommende måneder til GF, arbejdsweekend, sommertræning og ikke mindst til den nye sæson i august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Herlev Ishockey Klub

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner