Invitation til SSF's ordinære generalforsamling mandag d. 29/4 kl. 19-21

Silkeborg Kunstskøjteklub
17. mar. 2024

Kære SSF medlemmer

I inviteres hermed til ordinær GF mandag d. 29/4 kl. 19-21 i SSF Loungen.

Foreløbig dagsorden:

- Valg af dirigent og stemmetællere (alle afdelinger skal repræsenteres i stemmeaftællingen)

- Bestyrelsens beretning for det fortløbende år fremlægges til godkendelse

- Regnskab for det fortløbende år fremlægges til godkendelse

- Indkomne forslag

- Forslag til budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

- Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

                  Helle Schaufuus (genopstiller ikke) rep. Kunst

                  Anita Hylke Møller (genopstiller) rep. Kunst

                  Jesper Frendrup (genopstiller) rep. Ishockey

- Valg af 1. og 2. suppleant

- Valg af kritisk revisor

- Evt.

Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsesmailen (bestyrelse@ssf1896.dk) senest tre uger før generalforsamlingen (dvs. senest d. 8/4 2024). 

Endelig dagsorden med relevante bilag (inkl. regnskab, budget og kontingentfastsættelse) offentliggøres senest 14 dage før GF.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner