Indkaldelsen til generalforsamling - Notice of General Assembly

AUS Basket
14. apr. 2024

Indkaldelse til generalforsamling

AUS Basket indkalder hermed til generalforsamling d. 11/5 2024 i Christiansbjerghallen.

På generalforsamling vil vi bl.a. gennemgå regnskabet og godkende budget for næste sæson. Der skal vælges en formand og kasserer samt yderlige fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for næste sæson.

Det er på generalforsamlingen at du, som medlem af klubben, har mulighed for at gøre medbestemmelse på hvad der sker i klubben.

Overvej derfor også om du har lyst til at deltage mere aktivt i klubbens arbejde ved at være medlem af bestyrelsen. Arbejdet honoreres med frit kontingent.

Generalforsamlingen vil blive holdt i forbindelse med klubturneringen i frokostpausen. 

Vi sender mere information om ud i den kommende uge.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. 

Vi ser frem til en hyggelig dag i hallen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

________

Notice of general assembly

AUS Basket hereby calls for the yearly general assembly the 11th of May 2024 in Christiansbjerghallen.

At the general assembly, we will go through the annual report and approve the budget for next season. We will elect a chairman, a treassure and another five board members, as well as two substitutes for the next season.

It is at the general assembly that you, as a member of the club, can influence what happens in the club. Therefore, please consider if you want to take a more active role in the club by joining the board. Board members are exempt from membership fees.

The general assembly will be held as a part of the club tournament in the lunch break.

We will send out more information in the week to come.

Proposal that are to be addressed at the general assembly, must be submitted in writing to the board no later than weeks before the general assembly is held.

We look forward to a great day in the gym.

Kind regards

The board

___

Agendaen:

1) Valg af dirigent og referent og to stemmetællere.

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af syv bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8 ) Valg af revisor og revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner