Indkaldelse til ordinær generalforsamling (Lørdag d. 11/5 kl. 12:30)

Middelfart Håndboldklub
2. maj. 2024

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Middelfart Håndboldklub

Lørdag d. 11. maj kl. 12:30 i klublokalet i Lillebæltshallen

 

Dagsorden iht. vedtægterne:  

 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse m.v.

       På valg er:

       Kirsten Pedersen – kasserer (Modtager ikke genvalg)

       Niclas Boesen Thomsen – Ungdomsformand (Modtager genvalg)        
Morten Lind – Suppleant

       Jacob Sandberg – Suppleant (Modtager ikke genvalg)

       Gitte Thomsen – Revisor (Modtager genvalg)

       Jette Raundahl – Revisor (Modtager ikke genvalg)

       Susanne Olesen – Revisor suppleant (Modtager ikke genvalg)

 • Eventuelt

Vedtægterne kan findes på https://www.mfhk.dk/klub/middelfart-handboldklub/sider/vedtaegter

 

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før

generalforsamlingen. På generalforsamlingen har følgende personer stemmeret:

 • Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent
 • Medlemmer under 14 år repræsenteret ved en forældre/værge
 • Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
 • Alle trænere
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Da generalforsamlingen er lagt ifm. vores afslutningsweekend, og der som en del af arrangementet spilles kampe mod forældrene umiddelbart inden, håber vi at se rigtigt mange forældre (m.fl.) til generalforsamlingen.

Du bliver IKKE tvunget ind i frivilligt arbejde, men jo flere vi er, jo bedre håndboldtilbud kan vi skabe.

Vi ved at vi skal have fundet en ny kasserer, og har af flere omgange søgt efter en / flere kandidater – indtil videre uden held. Hvis du vil gøre en kæmpe forskel for vores ca. 300 unge medlemmer, og kan se dig selv i vedhæftede ”jobopslag” (eller bare i de fleste af opgaverne) vil vi meget gerne høre fra dig inden generalforsamlingen.

 

Vi ses i hallen

m v h

Bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner