Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KSF

KSF-ishockey
28. feb. 2024

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Kjøbenhavns Skøjteløber Forening onsdag den 13 marts 2024 kl. 19.00 i Østerbro Skøjtehal, Svendborggade 34-36, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.

4) Rapport fra foreningens udvalg.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Behandling af kontingent og gebyrer.

7) Valg af formand for 2 år.

8) Valg af kasserer for 1 år.

9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt 2 suppleanter for 1 år.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

11) Nedsættelse af og valg til evt. udvalg.

12) Eventuelt.

 

Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen:

1) Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius som dirigent.

2) Beretningen aflægges mundtlig af formanden.

3) Regnskabet gennemgås af kassereren. Regnskab er vedhæftet indkaldelse sendt per mail til alle medlemmer og kan ellers rekvireres ved at skrive til kasserer@ksf.dk.

4) Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt.

5) Ingen indkomne forslag.

6) Bestyrelsen foreslår:

 • Uændrede kontingentsatser.
 • Indførelse af gebyr for udstyrsleje i seniorafdelingen på 100 kr/md tilsvarende allerede eksisterende gebyr for udstyrsleje i ungdomsafdelingen.

7) Bestyrelsen foreslår genvalg af Laust Weise som formand for 2 år.

8) Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kristina Boppert som kasserer for 1 år.

9) Bestyrelsen foreslår:

 • genvalg af Mikael Vedel som bestyrelsesmedlem for 2 år,
 • genvalg af Michael Arvidsson som bestyrelsesmedlem for 2 år,
 • nyvalg af Tina Mose som bestyrelsesmedlem for 1 år,
 • genvalg af Anastasiya Tchernychova som suppleant for 1 år og
 • nyvalg af Jacob Karlstad som suppleant for 1 år.

10) Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Sidenius og Jim Bergholdt som revisorer samt genvalg af Ole D Jensen som revisorsuppleant, alle for 1 år.

11) Bestyrelsen foreslår nedsat flg. udvalg:

 • Senior-udvalg
 • Ungdoms-udvalg
 • Camp-udvalg
 • Merchandise, Sponsor- og Fonds-udvalg
 • MarCom-udvalg
 • Disciplinær-udvalg
 • Facilitets-udvalg
 • Hal-udvalg
 • Kiosk-udvalg
 • Event-udvalg
 • Sports-udvalg

 

Foreningens vedtægter findes på dette link.

 

/Bestyrelsen, KSF

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner