Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Akademisk Boldklub
19. feb. 2024

Indkaldelse

Til AB’s ordinære Generalforsamling

tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 19:00

i AB’s Sportscafé

 

 

Dagsordenen samt kandidatliste til Forretningsudvalget vil blive bekendtgjort ved opslag på Klubbens opslagstavler og på hjemmeside fra mandag d. 4. marts 2024.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes forelagt Generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 15:00.

 

Anmeldelse af kandidater til Forretningsudvalget, skal - tillige med kandidatens skriftlige samtykke - være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest lørdag d. 2. marts 2024 kl. 16:00.

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Forretningsudvalget.

 

Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der i henhold til dansk lov er personlig myndig, og som har været medlem de foregående 6 måneder og som ikke er i restance med sit kontingent og betaler de fastsatte grund- og eventuelle særkontingenter. Æresmedlemmer og medlemmer, der har opnået livsvarigt medlemskab, er ligeledes stemmeberettigede.

I de sidste 8 dage før generalforsamlingen kan medlemmerne på klubbens kontor få oplysning om, hvorvidt de er stemmeberettigede.

 

På gensyn og vel mødt tirsdag den 12. marts 2024.

 

Hovedbestyrelsen
Bagsværd den 19. februar 2024


Årsregnskab 2023

Et udkast til årsregnskab 2023 vil snarest blive fremlagt på kontoret til gennemsyn.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner