Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Herlev/Hjorten Håndbold
3. mar. 2024

Kære Medlemmer

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Herlev/Hjorten Håndbold

 

Dato: mandag den 18. marts 2024

Tid: kl. 19:00 - 21:00

Sted: Café-lokalet i Herlev Hallen

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. den 11. marts 2024 eventuelt via mail til formand@herlevhjorten.dk.

 

Er man interesseret i en plads i bestyrelsen opfordrer vi til, at man inden generalforsamlingen kontakter foreningen enten via info@herlevhjorten.dk eller via kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer, som kan ses på foreningens hjemmeside www.herlevhjorten.dk.

 

Der vil blive budt på kage, kaffe/te og sodavand.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Herlev/Hjorten Håndbold

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af referent 

 

3. Formandens beretning 

 

4. Årsregnskab 

 

5. Budget 

 

6. Kontingent   

 • Den siddende bestyrelse stiller forslag om en generel kontingentstigning på 10% gældende fra næste opkrævning 1. august 2024.
 • Den siddende bestyrelse stiller forslag om, at Støtteforeningen nedlægges.
  • Formand (vælges ulige år): Jerome B. Cazal – Ikke på valg 
  • Kasserer (vælges lige år): Hanne Holm Lautrup - Genopstiller
  • Medlemsadministrator (vælges ulige år): Carsten Kjeldsen – Ikke på valg 
  • Bestyrelsesmedlem (vælges lige år): Charlotte Baagø Madsen - Genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem (vælges lige år):  Finn Nørregaard - Genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem (vælges ulige år): Mads Hartmann Nielsen – Ikke på valg
  • Bestyrelsesmedlem (vælges ulige år): Åben position for 1-årig periode

 

7. Indkomne forslag

Det har i mange år været muligt at være støttemedlem i Herlev/Hjorten Håndbold mod et mindre kontingent på pt. 100,- pr. halvsæson. Pengene, som kom ind på denne måde, var tiltænkt at kunne gå til de medlemmer, som ikke selv kan betale for deltagelse i stævner, aktiviteter og udlandsture. For kontingentet har støttemedlemmerne mulighed for at deltage i lodtrækningen om en gavekurv, som udtrækkes til generalforsamlingen.

Med årene er antallet af støttemedlemmer faldet og er nu på et niveau, hvor konceptet ikke giver mening længere på samme måde. Bestyrelsen ønsker fortsat, at medlemmer kan søge om tilskud, men pengene hertil vil i stedet blot gå fra foreningens samlede budget.

 

8. Valg

A) Valg til bestyrelse: 

B) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1-årig periode)

C) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (vælges for 1-årig periode)  

 

9.  Uddeling/trækning af gavekurv til støttemedlem 

 

10. Eventuelt

 

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner