Indkaldelse til Generalforsamling

Gentofte Stars - Stjernernes ishockeyklub
22. mar. 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Medlemmerne i Gentofte Stars indkaldes hermed til klubbens Ordinære Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler, Ved Stadion 6 - mandag den 15. april 2024 kl.18.00 


Dagsorden på generalforsamlingen vil være i henhold til foreningens vedtægter som følger: 


1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for den afsluttede sæson 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår 

6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent efterfølgende kontingentperiode 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af 2 revisorer 

9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen 

10. Eventuelt 


Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen. 


Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til klubben på info@gentoftestars.dk med kopi til klubbens formand på formandgentoftestars@gmail.com

På vegne af Bestyrelsen Gentofte Stars

Søren Øverup 

Formand

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner