Håndboldafdelingen holder medlems-/opstillingsmøde

Akademisk Boldklub
6. feb. 2024

Bagsværd d. 05/2 2024

Til samtlige seniorhåndboldmedlemmer

 

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 18.30 i AB Sportscafé

 

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent
  • Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
  • Valg af kasserer (for 2 år).
  • Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

 

Akademisk Boldklub

Birgitte Ranch

Formand for håndboldafdelingen.

 

 

NB:

• Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.

• Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

• Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (17/2 2024).

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner