Generalforsamlingen 2024 er overstået – ny næstformand og æresmedlem

Akademisk Boldklub
13. mar. 2024

Tirsdag d. 12. marts 2024 blev AB’s ordinære generalforsamling afholdt. Det blev en aften fyldt med masser af medlemmer, gode forslag og så fik klubben både en ny næstformand og et nyt æresmedlem.

Ugerne op til generalforsamlingen var præget af mere spænding end der måske har været i tidligere år. Næstformand Winnie Sørensen havde nemlig valgt at træde tilbage efter mange års tro tjeneste for AB, og det betød, at der for første gang i mange år skulle ske udskiftning på næstformandsposten.


To kandidater havde meldt deres kandidatur – Mikkel Grøn (formand for cricketafdelingen) og Mads Beier (kasserer for håndboldafdelingen).

Generalforsamlingen var sat til at begynde kl. 19, men måtte udskydes til 19:15 grundet de mange fremmødte. Faktisk lagde hele 65 AB-medlemmer vejen forbi – det er flere år siden generalforsamlingen har været så velbesøgt.


Mødet startede med hovedformand Ulrik Rasch’s årsberetning inden regnskabet blev gennemgået af kasserer Torben Knudsen.

Herefter fulgte punkt nummer 5, indkomne forslag. Var var kun et enkelt forslag der skulle diskuteres, men det var et vigtigt et af slagsen. En samlet hovedbestyrelse havde nemlig valgt at indstille Winnie Sørensen som æresmedlem i AB.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og Winnie kunne modtage blomster og en særlig guldnål for hendes store arbejde i AB. Du kan læse mere om Winnie og hendes historie i AB på vores website en af de kommende dage.

Efterfølgende skulle Winnies efterfølger som næstformand findes. Mikkel Grøn og Mads Beier leverede begge gode taler, og efter afstemningen stod det klart, at Mikkel Grøn er ny næstformand i AB. Mikkel har en lang historik i AB, hvor han i mange år har været formand for cricketafdelingen.


Som traditionen hører sig til blev aftenen afsluttet med smørrebrød for æresmedlemmer og afdelingsbestyrelser.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner