Generalforsamling onsdag den 22. februar 2023

Bov IF - Løb/Motion
4. nov. 2022

Generalforsamling

Bov IF Løb og Motion

onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.30

Grænsehallerne, Kruså (Multisalen)

 

Dagsorden

 

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og evt. suppleanter
  • Valg af revisorer & revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner