Generalforsamling onsdag den 21. februar 2024

Bov IF - Løb/Motion
7. nov. 2023

Dagsorden

 

I.            Velkomst

II.           Valg af dirigent og referent

III.          Bestyrelsens beretning for 2023

IV.          Fremlæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse

V.           Fremlæggelse af budget for 2023

VI.         Behandling af indkomne forslag 

VII.        Valg i henhold til vedtægter:

              -       Ina Kramer                         stiller op til genvalg

              -       Bo Thomsen                      stiller op til genvalg  

              -       Morten Allerelli                 stiller op til genvalg

              -       Yvonne Thomsen              stiller op til genvalg

              -       Pia Pedersen                     modtager ikke genvalg

              -       Rene Kalager                    stiller op til genvalg

              -       Jerker Bruun                     stiller op til genvalg

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

VIII.      Valg af suppleanter:

              -       Heidi Hald                        stiller op til genvalg

              -       Alice Nielsen                    stiller op til genvalg

IX.         Valg af revisorer

              -       Morten Nielsen               stiller op til genvalg             

              -       Michael Hald                   stiller op til genvalg

X.            Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner