​Generalforsamling 2024:

GUF - Gjessø Ungdomsforening
29. feb. 2024

GUF har for nylig afholdt sin årlige generalforsamling, hvor vi luftede vores reflektioner og resultater fra det forgangne år og satte kursen for fremtiden.

Bestyrelsen ønsker allerførst at sende en varm tak og dybfølt hyldest ud I Gjessøs atmosfære for at anerkende Søren Juhl's bemærkelsesværdige bidrag til foreningen. Efter ni år i bestyrelsen, hvor hans passion og drivkraft har været uundværlig, har Søren besluttet at træde tilbage. Foreningen udtrykker sin dybeste taknemmelighed for Sørens indsats og er begejstret for, at han fortsætter sit engagement som fodboldtræner inden for GUF's fællesskab. I Sørens fodspor har bestyrelsen peget på Michael Tastesen som ny næstformand.

 

Økonomisk står GUF fortsat stærkt. Kasserer Morten Fagerlund præsenterede sit første regnskab efter han tiltrådte rollen for et år siden og takket være sunde bidrag fra alle afdelinger, som hver især har præsteret et lille overskud, kan foreningen fortsat understøtte dens trænere, frivillige og arrangementer som den årlige GUF-dag og Gjesstivas.

Bestyrelsen har I år lagt vægt på at gennemføre et “normalt” driftsår, efter at Corona, inflation og store investeringer på forskellig vis har præget de sidste års regnskaber. Det kunne med stor tilfredshed konstateres at foreningens drift er bæredygtig og ikke spiser af egenkapitalen. Dermed kan vi med sindsro I de kommende år understøtte aktiviteterne I klubben – også med større investeringer, der kan gavne fællesskabet.

Revisoren godkendte regnskabet uden bemærkninger.

 

Medlemstilgangen I det forgangne år har været særligt bemærkelsesværdig inden for børneholdene, hvilket vidner om en blomstrende interesse for foreningens tilbud, også blandt tilflyttere. Nye initiativer såsom badminton for børn og Krea-søndage har haft en flyvende start, og vi glæder os over at kunne møde nye idéer med ja-hatten på og være med til at sætte endnu mere gang I Gjessø.

 

Disse tre højdepunkter fra generalforsamlingen tegner et billede af en forening i sund vækst, drevet af et engageret fællesskab og en stærk vilje til at skabe oplevelser for alle.

 

Lad os se fremad og fortsætte med at bygge på den positive udvikling. Med så stærk en grundvold af engagement, økonomisk stabilitet og medlemsvækst er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå. Til alle medlemmer, frivillige og trænere: jeres indsats er uvurderlig, og I skaber en lysere fremtid for alle Gjessø.

Kom ud i naturen, tag del i fællesskabet, og lad os gøre 2024 til endnu et år fyldt med glæde, aktivitet og fælles oplevelser.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner