Generalforsamling

Drive Badmintonklub
23. mar. 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Drive vil hermed gerne indkalde klubbens medlemmer til Generalforsamling:

Onsdag den 24. april 19:30 i det lille mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsen aflægger beretning

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  8. Eventuelt 

/Bestyrelsen

DriveBadmintonKlub indkaldelse GF 240424.pdf

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner