Ekstraordinær generalforsamling

Holbæk Red Devils
13. jul. 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. august 2023 kl. 19

Dampmøllevej 2, 4300 Holbæk - Det gamle posthus Indgang B - hvor postbilerne holdt i gamle dage . Så op på første sal

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Valg af ordstyrer

3. Valg af stemmeoptæller

4. Afstemning om nyt klubnavn – der foreslås at klubbens navn fremadrettet er Holbæk Red Devils.

5. Afstemning om nyt afsnit i paragraf 1:

Navneændring kan fremadrettet alene ske på en lovligt indkaldt generalforsamling med opbakning af mindst 2/3 af de stemmeberettiget fremmødte.

Til info: Stemmeret på ekstraordinær generalforsamling gælder for bestyrelse, trænere og betalende medlemmer der ikke er i restance. Stemmeafgiver skal være fyldt 18 år, ellers skal forældre/værge være tilstede for stemmeret.

Flertallet af optalt stemmere afgør udfaldet, dog skal 2/3 være enige.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner