Ændring af dato for Ordinær Generalforsamling

Hvidovre Ishockey Klub
2. apr. 2024

Kære medlemmer af Hvidovre Ishockeys Klub,

Vi ønsker at informere jer om, at den planlagte Ordinære Generalforsamling (GF) oprindeligt planlagt til den 24/4 2024, nu er rykket til den 16/5 2024. Indbydelsen til den nye dato vil blive lagt op på Holdsport inden for de kommende dage.

Baggrunden for denne ændring er, at regnskabet ikke kan nå at blive færdigt til udsendelse til medlemmerne en uge før den oprindelige generalforsamlingsdato. Dette skyldes uforudsete forsinkelser, og vi har behov for yderligere tid til at sikre, at regnskabet er nøjagtigt og fuldstændigt og udfærdiget efter anvisning med mere tydelige holdregnskaber..

Vi forstår, at vedtægterne fastsætter en deadline for afholdelse af generalforsamlingen inden udgangen af april måned. Dog finder vi det ikke hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlingen den 24/4, for blot kort tid efter at skulle indkalde til en ny generalforsamling for at kunne godkende regnskabet og eventuelle andre punkter, som ikke kan behandles.

Proceduren for den ordinære generalforsamling forløber som følger:

  • Senest 3 uger før udsendes en indbydelse.
  • 3 uger før offentliggøres budget og eventuelle forslag fra bestyrelsen.
  • 2 uger før skal indkommende forslag være modtaget fra medlemmerne og blive lagt op på klubbens digitale platform (Holdsport).
  • 1 uge før offentliggøres regnskabet på klubbens digitale platform (Holdsport).

Vi opfordrer jer til at holde øje med Holdsport for yderligere opdateringer og information vedrørende den kommende generalforsamling. Hvis I har spørgsmål eller bekymringer, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen via mail kontakt@hvik.dk

Venlig hilsen,

Bestyrelse

Hvidovre Ishockeys Klub

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner