Månedsopkrævning af kontingent: Fyldt med fordele for alle i klubben

Hvis i er på udkig efter at gøre opkrævning af medlemskontingent så nemt, overskueligt og ressourcebesparende som muligt, kan vi præsentere den bedste løsning for jer: Månedskontingent i Holdsport!

På baggrund af vores erfaringer med foreninger kan vi garantere, at det er den løsning i Holdsport, der på både kort og lang sigt er mest fordelagtig og kræver mindst administration. Årsagerne er mange, og fordelene indebærer både forening og medlem.

Skærmbillede 2019-05-09 kl. 08.43.40.png

     

   

Fordele for foreningen


Opkrævningssystem til forening - indtægt forbedrer likviditeten

I dansk foreningsliv har det i mange år været kutyme at samle al kontingentindbetaling én eller to gange årligt, da det at indkræve medlemsbetaling slider en kasserer op og gør det til en uriaspost. 

Med Holdsport er dette ikke tilfældet, da vi giver jer værktøjer til at skabe overblik og indkræve udeståender på en let og tilgængelig måde. Derfor er der heller ikke er nogen grund til at føle sig tvunget til at bevare ét årligt kontingenttræk, blot fordi det er det, foreningen altid har gjort. 

Ved at dele kontingenterne op i flere årlige bidder, sikrer man foreningen en mere flydende pengestrøm gennem hele året i stedet for at være afhængig af det store årlige træk i august måned. 

Flere indmeldelser, færre udmeldelser

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er ikke desto mindre sandt. Foreninger på Holdsport frygter ofte at miste indtægt ved at gå over til månedskontingent i frygt for, at nye medlemmer skulle finde på at melde sig ud inden for det første år. Men faktisk erfarer vi, at klubberne oplever medlemsvækst og færre udmeldelser, fordi betalingen er nemmere at overskue for medlemmerne. 

Færre medlemmer i restance -> Mindre inddrivelse

Medlemmer kan tilmelde sig automatisk træk på betalingskort første gang, de betaler via Holdsport. Det har den effekt, at færre medlemmer ender med at være i restance, når året er omme, og kassereren har mindre inddrivelse af kontingent at tage sig af. Vores påstand er nemlig, at medlemmer har lettere ved at betale per måned end et årskontingent på én gang.

Det væsentlige element er naturligvis at påbegynde inddrivelsen allerede efter første måned, så man sikrer, at folk får betalt første gang og ikke først midt i sæsonen eller senere. Men så garanterer vi også, at livet som kasserer bliver betydeligt bedre.

Mindre administrativt arbejde

Skærmbillede 2019-05-09 kl. 08.36.21.png

Vi hører af og til kasserere beklage sig ved tanken om månedskontingent. "Jamen med månedsbetaling kommer jeg jo til at bruge hver måned på at rykke for manglende betalinger i stedet for kun én gang, når sæsonen går på hæld". 

Ja, i princippet. Men når det hver måned kun drejer sig om nogle enkelte medlemmer (nye indmeldelser), så ender det målt i timer og ressourcer med at spare dig for rigtig meget tid i løbet af året. Vores opkrævningssystem med Månedskontingent er den mest automatiske løsning, som giver kassereren absolut mindst at lave i Holdsport.

Månedsbetaling holder dig på tæerne. Vi ser desværre ofte, at klubber på årskontingent forfalder til først at starte inddrivelsen af manglende kontingent lige før en ny sæson begynder. For så at finde ud af, at halvdelen mangler at betale, og kontingentet er sat forkert op. Dette sker ikke med månedskontingent.

     

Fordele for Medlemmet


Fordel udgiften over hele året

Den største fordel ved månedskontingent for medlemmet er indiskutabelt, at det er mere økonomisk overskueligt. At betale små beløb hver måned fremfor hele beløbet én gang årligt er både at foretrække for husstande med lav indkomst samt unge på SU. Det er de generelle tendenser i samfundet et bevis på - telefonregninger, medielicens, fitnessmedlemsskaber mm. som i stigende grad betales månedsvis.

På Holdsport vil i opleve, at flere betaler første gang, opkrævningen sendes på mail. Du slipper for at slås med medlemmets mor eller far om en eventuel nedsættelse af kontingent, fordi beløbet er til at overskue rent økonomisk for familien. Resultatet bliver, at flere indtaster betalingskort til fremtidige betalinger, hvilket er humlen til succes som kasserer.

Automatisk træk på betalingskort hver måned

Netop det faktum, at medlemmer indtaster betalingskort ved første betaling, sparer dem tid fremadrettet. Ikke noget med at huske at betale til tiden. Ikke noget med at godkende betaling. Det hele foregår af sig selv.

To dage før 1. månedsdag modtager man automatisk en notifikationsmail om træk på betalingskort, så man får mulighed for at udmelde sig inden næste træk, såfremt man ikke længere vil være medlem.

Da Holdsport er et automatisk opkrævningssystem, eksisterer chancen for, at et medlem bliver opkrævet mod sin vilje, såfremt han/hun ikke er blevet meldt ud i tide. Her er det vores klare opfattelse fra klubberne, at medlemmet er væsentligt mere medgørlig, når de kun trækkes et månedligt beløb end hele årskontingentet på én gang. Rent faktisk er effekten, at mange medlemmer fortsætter med at være meldt ind i foreningen, fordi månedsbetaling er i et komfortabelt prisleje.

Kontingent betales altid til tiden

Skærmbillede 2019-05-09 kl. 08.37.22.png

Der kan være forskellige årsager til, at listen med medlemsrestancer hober sig op. Folk der nægter at betale, ikke længere er medlem, ikke har råd og så videre. En hyppig årsag er også, at folk ikke er klar over, at det er tid til at betale kontingent til den nye sæson. Hvor gør jeg det henne?

Igen er dette et argument for månedskontingent. Indsæt betalingskort til  automatisk betaling første gang, og alle fremtidige måneder trækkes automatisk. Medlemmer kan være meldt ind i foreningen på Holdsport i flere år uden nogensinde manuelt at skulle foretage en betaling igen. Systemet sørger selv for at trække hver måned.

   

Sådan aktiverer du månedskontingent


Månedskontingent kan opsættes efter eget valg - du bestemmer, om enkelte hold skal betale månedligt, eller om det skal gælde alle i foreningen.

Modulet findes på Holdsport under klubmenuen "Økonomi" i den sorte bjælke. Her kræves det, at du først og fremmest klikker "Opret kontonummer" og verificerer med personligt Nem-ID. Hernæst vælger du "Månedskontingent". Klik nu "Opret månedskontingent" i bunden af skærmen.

Herefter åbner et nyt vindue, hvor informationerne indtastes. Det specielle ved månedskontingent kontra det almindelige faste kontingent er, at man kan vælge præcis hvilke måneder, det skal træde i kraft.

Skærmbillede 2019-05-08 kl. 14.25.55.png
Eksempel: Månedskontingent der ikke skal gælde i sommerferiemånederne. Derfor kun 10 årlige træk.

Herefter vælger du, hvordan nye medlemmer skal betale, når man bliver tilmeldt Holdsport midt i en måned. Her findes tre muligheder:

  • Automatisk justeret pris: Ved indmeldelse betaler medlemmet antallet af resterende dage i måneden gange 1/30 af månedsprisen. Eks: indmeldelse 12. maj betales der for 18 resterende dage i maj
  • Nedsat pris efter bestemte månedsdage: Indtast op til 3 valgfrie dage i måneden og den nedsatte pris hver dag. Eks: 10. dag 200 kr - 20. dag 150 kr - 25. dag 125 kr.
  • Betal først til næste 1: Det nye medlem betaler første gang i starten af næste måned. Eks: Indmeldelse 2. maj betales først 1. juni
Skærmbillede 2019-05-08 kl. 14.47.42.png
Eks: Kassereren kan altid se, hvor mange betalinger/beløb der er blevet betalt + mangler at blive betalt.

Månedsopkrævning via Holdsport er som alle andre opkrævningsmodeller gratis for foreningen.

Administrationshonoraret betales af det enkelte medlem:

  • 3 kr. på betalinger under 100 kr.
  • 5 kr. på betalinger mellem 100-300 kr.
  • 9 kr. på betalinger over 300 kr.
  • 15 kr. på betaling over 1.500 kr.

Har i yderligere spørgsmål, eller har i brug for opsætning, så giv os et kald på telefon 53 70 20 22.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner