Køberrådgivning

Overvejer I at købe nabogrunden til udvidelse af klubbens aktiviteter, måske endda bygge helt nyt klubhus eller anlægge flere nye baner?

Det kan betyde en meget stor udfordring for en uprofessionel bestyrelse og den manglende erfaring med opgavetypen.

Her kommer advokaten med speciale i ejendomshandel ind i billedet – Boligadvokaten.

Få kompetent køberrådgivning

køberrådgivning

En specialiseret advokat inden for ejendomshandel kan bistå jer under hele handlen med køberrådgivning, så I på den måde har en specialist på jeres side i sagen.

En ejendomsmægler fra sælgers side er ikke forpligtet til at belyse negative sider ved en handel / grund og det er derfor jeres eget ansvar at få tjekket alt omkring grunden og eventuelt kommunen mht. lokalplan og hvad der kan gives tilladelse til.

Advokaten hjælper naturligvis også med:

  • Gennemgang af købskontrakt
  • Skødeskrivning og tinglysning
  • Refusionsopgørelse m.m.

Indskriv forbehold i købsaftalen

Er der flere købsinteresserede kan I alligevel måske få lov til at byde med det samme ved at indskrive en forbehold for advokatens godkendelse af handlen og et forbehold for Kommunens tilladelse til opførelse af det I ønsker.

Advokaten kan ofte gennemgå en handel i løbet af få dage, hvis der er tale om hastebehandling. Kommunen er noget helt andet , da den slags ofte skal op på et møde og vedtages.

Brug et alsidigt advokathus

Finder I et advokathus med flere specialer, kan I ofte holde alt juridisk arbejde hos de samme advokater.
Udfærdigelse af sportskontrakter kan være et af områderne, men der vil også ofte opstå nødvendighed for gennemgang af f.eks nye vedtægter, som skal være formuleret juridisk korrekt.

Ved et større advokathus, har de ofte en advokat med speciale i erhvervsret og dermed også aftaleret.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner