Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Kørsel kan være en udfordring for mange hold, når der skal spilles på udebane uanset sportsgren. Du har som træner sandsynligvis stået med hovedpinen om at få kørsel til at passe, så alle medlemmer har et lift til udekampen. På Holdsport har vi lavet en funktion, som gør det nemmere for medlemmerne at aftale kørsel med enkle midler. Vi vil her gennemgå, hvordan du arrangerer kørsel til en aktivitet på Holdsport. Først kigger vi på app'en og efterfølgende PC.

OBS: Træneren SKAL først have aktiveret kørsel til aktiviteten, før medlemmer/forældre kan melde sig til/oprette lift!

App

Når der skal oprettes kørsel, skal det gøres til den enkelte aktivitet. Det vil sige, at det enten kan gøres i forbindelse med selve oprettelsen af aktiviteten, eller når du redigerer/opdaterer. 

Når du vil tilføje kørsel til en aktivitet, skal du trykke på aktiviteten fra kalenderen/oversigten på Holdsport.

Inde på selve aktiviteten klikker du "Rediger" i den blå trænermenu.

Dernæst klikker du på "Avanceret" øverst til højre.

Du skal nu scrolle mod bunden af denne side. Her finder du en sektion, der hedder "Kørsel". I denne sektion er der en knap ud for teksten "Med kørsel". Tryk på denne. 

Du vil nu få mulighed for at tilknytte en kommentar til kørselsoprettelsen. Når du har tilføjet kørsel og alle andre detaljer, som er nødvendige for begivenheden, skal du scrolle helt til bunden og trykke på "Opret"-knappen.

Herfra er det nu op til medlemmer og forældrene at oprette/anmode om lift eller at køre alene. Så snart lift er oprettet, kan de tilmeldte medlemmer/forældre selv melde sig på de ledige sæder.

Du kan dog også som træner administrere kørslen for dine medlemmer. For at  tildele diverse medlemmer et sæde, skal du inde på begivenheden trykke på knappen "Mere".

Det fremkalder flere funktioner nede i den blå trænermenu. Her skal du trykke på knappen "Administrer lift".

Du får nu 2 muligheder. Enten kan du slette et af de oprettede lift ("Slet biler") eller fordele medlemmer på de lift, der allerede er oprettet. Tryk her på knappen "Fordel spillere på køretøjer".

Her vil du få muligheden for at tilføje spillere på de forskellige lift ved at trykke på "sæt spiller på bil". 

Når du her har valgt, hvilke medlemmer der skal på de forskellige køretøjer, skal du nu afslutte ved at trykke "Gem". Medlemmet vil nu have reserveret en plads på det pågældende køretøj.

PC

På computer foregår tilknytningen af kørsel til en aktivitet på samme måde som på Holdsport-appen. Trænere skal først gøre kørsel tilgængeligt for medlemmer/forældre.

Under oprettelsen af en aktivitet/redigeringen af en aktivitet vil du på tredje step have mulighed for at tilføje kørsel. Du ser et felt med teksten ”Med kørsel”. Dette krydser du af. 

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Når du afkrydser dette felt, har du mulighed for at tilføje noget tekst relateret til kørslen, eksempelvis hvor mange biler eller pladser i skal bruge til og fra kampen. Fuldstændig som ved en normal aktivitetsoprettelse kan du inkludere, at systemet skal afsende notifikationer eller sende gratis SMS eller mailkorrespondance til medlemmerne på holdet.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Når dine medlemmer herefter tilgår aktiviteten, vil de se et nyt felt på aktiviteten under emnefeltet ”Kørsel”. Her kan de læse den kommentar, du har tilføjet, samt registrere deres kørselssituation.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Nu kan medlemmerne/forældrene registrere sin kørselssituation - altså oprette lift, anmode om lift eller køre alene. Så snart lift er oprettet, har du som træner en ekstra funktion: "Administrer lift".

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?
Brugeren "Brian L" har her oprettet et lift med 3 overskydende pladser. Ved oprettelse tager chaufføren automatisk ét af de ledige sæder.

Når du trykker "Administrer lift",  får du mulighed for at fordele de medlemmer/forældre, der endnu ikke er tildelt et sæde. Samtidig har du mulighed for at slette liftet helt. Eksempelvis i tilfælde af at vedkommende ikke kan køre alligevel, men har glemt at indtaste dette på aktiviteten på Holdsport.

I næste step trykker du "Fordel spillere på køretøjer"

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?


Du får nu et overblik over bilen og dens chauffør samt oversigt over de resterende ledige sæder. Disse sæder vil kunne tildeles et hvilken som helst medlem/forælder, der endnu ikke har et lift til aktiviteten, men som er tilmeldt aktiviteten.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Når træneren trykker på ”sæt spiller på bil”, vil han/hun få et overblik over de medlemmer, som endnu ikke har et lift. Ved at vælge en spiller fra listen tildeles den ledige plads til det valgte medlem.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

 Når de ønskede pladser er tildelt, trykkes der ”Gem”.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Hvis alle pladser uddeles, vil bilen nu udstå som fyldt. Med kun optagede sæder.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?

Så snart et nyt lift kommer ind på aktiviteten, kan medlemmer igen tilmelde sig, og træneren kan igen tildele pladserne til de medlemmer, der endnu er foruden et lift.

Hvordan tilknytter jeg kørsel til en aktivitet?


Var denne artikel brugbar?
3 af 3 synes dette var brugbart
Gør som 1111000 andre og opret dig hos Holdsport