Player_slider

Spørgsmål & svar

Hvordan ser jeg medlemmers fremmøde/opgavestatistik?

Enhver træner kan holde regnskab med sit hold og dets fremmøde/opgavestatistik. Denne funktionalitet kræver ikke, at træneren husker at opdatere statistikken ud fra hver aktivitet som tilfældet er med en valgfri statistik. Både fremmøde- og opgavestatistik er nemlig automatisk opdateret på baggrund af, hvor mange aktiviteter ethvert medlem har til/afmeldt sig, og hvor mange opgaver han/hun har påtaget sig ifbm. aktiviteter.

Det er vigtigt at bemærke, at fremmøde/opgavestatistikken tager udgangspunkt i det gældende tidspunkt, aktiviteten finder/fandt sted. Det vil sige, at en aktivitet med 11 tilmeldte i september altid vil figurere som 11 tilmeldte til aktiviteten, også selvom aktiviteten 6 måneder senere står til kun at have 7 tilmeldte som følge af slettede brugere, brugere der afmelder sig aktiviteten i mellemtiden mv. 

Vi viser her, hvordan både fremmødestatistik og opgavestatistik virker.

På app

FREMMØDESTATISTIK

Hver gang et medlem er tilmeldt en aktivitet, opdateres det automatisk i medlemmets fremmødestatistik. Det gælder også, når et medlem afmelder sig en aktivitet eller står som ej tilkendegivet. 

På Holdsport-appen findes fremmødestatistik i menuen. Tryk på "+"-ikonet ud for "Statistik", og tryk så "Fremmødestatistik".

Den samlede fremmødestatistikoversigt vises. Indstil evt. filteret ved at klikke på ikonet til højre.

Her vælger du, hvor lang periode du vil have vist statistik for, og eventuelt hvilken aktivitetstype du specifikt ønsker at se fremmødet på. Afslut med "Opdatér filter".

Tilbage i oversigten for fremmøde vælger du en kategori (Tilmeldt, Afmeldt, Udvalgt, Til rådighed). Stjernen signalerer det medlem, der topper kategorien i antal gange.

Eksempel: Louise har været tilmeldt 5 aktiviteter, mens Arthur kun har været tilmeldt 2 aktiviteter i det givne tidsrum.
OPGAVESTATISTIK

Opgavestatistikken er en samlet oversigt over hvor mange frivillige op gaver, et medlem har taget ifbm. en aktivitet. Inde på hver aktivitet ses, hvem der har taget/er blevet tildelt specifikke opgaver,

Hele overblikket over opgavestatistikken for hvert enkelt medlem findes i menuen under "+"-ikonet ud for "Statistik". Vælg her "Opgavestatistik.

Den samlede opgavestatistikoversigt vises. Indstil evt. filteret ved at klikke på ikonet til højre.

Her vælger du, hvor lang periode du vil have vist statistik for, og eventuelt hvilken aktivitetstype du specifikt ønsker at se opgavestatistikken på. Afslut med "Opdatér filter".

Tilbage i oversigten for opgaver vælger du et medlem. Du kan nu se, hvilke opgaver medlemmet har påtaget/er blevet tildelt mest ifbm. aktiviteter på Holdsport. 

Eksempel: Erik har påtaget/blevet tildelt opgaven at vaske tøj klart mest med 6 gange, mens han kun 2 gange har hjulpet til efter kampen.
Var denne artikel brugbar?
0 af 1 synes dette var brugbart
Gør som 1111000 andre og opret dig hos Holdsport