Solid medlemsudvikling i en Corona tid – Formandens beretning 2021

ØBG Silkeborg
30. maj. 2021

Et år i skyggen af Covid-19, men medlemstallet i positiv udvikling

Vi måtte igennem en ny periode med nedlukning af alle foreningsaktiviteter. Først i april 2021 har vi igen kunnet åbne forsigtigt op, men er fortsat underlagt restriktioner. Det er en kæmpe udfordring for en forening, der beror på frivillige indsatser, at skulle gennemføre aktiviteter med skiftende retningslinjer fra myndighederne.

Trods svære betingelser har ØBG Silkeborg formået at øge medlemsantallet med 16% i den seneste 12 mdr. periode – 1852 medlemmer (ult. 2020) mod 1595 medlemmer (ult. 2019). En meget tilfredsstillende udvikling i et svært år. Vi er opmærksomme på, at der kan være en forsinket (negativ) Covid-19 medlemseffekt, som viser sig når efterårssæsonen starter op i 2021.

 

Mange gode indsatser i ØBG’s afdelinger

Et række succeshistorier står bag den fine medlemsfremgang:

Basket mere end fordobler medlemstallet i den seneste periode og har momentum. Qua De nye Rammer i SCB har vi trukket al baskettræning hjem i hal 2.

I ØBG Tennis fortsætter medlemsfremgangen som følge af stigende interesse for Padel.

Vores Badmintonafdeling har som indesportsgren virkelig mærket konsekvenserne af nedlukningen. Med stort gå-på-mod har der alligevel været søsat initiativer for at holde medlemmerne aktive: specielt de unge. Ex. udendørs badminton, virtuel træning. Flot!

Håndbold, samme fortælling som badminton. Udfordrende med nedlukning. Men trænere og spillere har stået sammen om holdet og fællesskabet. Og der er kommet flere nye medlemmer til.

I ØBG Gymnastik skulle De nye Rammer have været den store forløsning. Det fik nedlukningen sat en stopper for. Gymnastik kommer stærkt igen efter sommerferien, med Floorball opstart for både Damer, Herrer og Juniorer. På gymnastikdelen glæder vi os til nye initiativer som drengeTONS, damegymnastik og et ekstra børnehavehold.

Der bliver’ tryk på i Sportscenter Buskelund.

 

Mascot Sportscenter Buskelund indvies 4. dec. 2020

Udvidet halkapacitet har været på agendaen siden 2014/15. Skiftende udvalg og kræfter har været involveret undervejs. I december måned 2020 nåede vi i mål. Resultatet er blevet godt, og nu skal vi for alvor høste frugten af, at kunne samle vores aktiviteter på egen adresse i Balle, Buskelund eller Ø Bording. Fra klubbens side skal lyde en stor tak til alle der har brugt frivillige timer på at få dette projekt driblet i mål. Uden den grad af involvering, ingen nye Rammer. Det er en indsats som vil komme rigtig mange til glæde og gavn i de kommende år.

 

ØBG avisen på gaden

Som et led i åbningen af De Nye Rammer i Sportscenter Buskelund, udgav vi ØBG avisen, en introduktion til klubben og de nye faciliteter, men også en præsentation af klubbens afdelinger. Avisen er trykt i 3000 eksemplarer og er blevet distribueret i lokalområdet.

 

Ny tøjaftale med Sport 24

Vi indgik i starten af året en ny 3 årig aftale med Sport 24. Den nye aftale er mere fleksibel og åbner op for digital selvbetjening ved indkøb af tøj for klubbens medlemmer, trænere og bestyrelser.

 

Tribuner i den nye Hal 1

Under nedlukningen i vintermånederne fik vi etableret tribuneplads i 2 sidde niveauer. XL Byg Brejnholt hjalp med sponsorat på dele af materialerne. Den helt store indsats blev dog leveret af 5 frivillige ØBG’ere. En kæmpe hjælp – og tak for det! Tribunerne blev taget ud af Halprojektet midt i forløbet, fordi økonomien ikke rakte. Nu lykkes det alligevel ved fælles hjælpe, det er vi stolte af.

 

Forenings Fitness i ØBG

Et udvalg har det seneste års tid arbejdet med muligheden af at etablere et foreningsfitness i den gamle Cafe Vulkanen. Faciliteten er blevet ryddet, og der er blevet fjernet betonvægge, så der visuelt er gennemsyn ned gennem alle ”de gamle mødelokaler”. Der er etableret ny indgang, som har en bredde, der muliggør transport af Fitnessmaskiner. Hvis økonomien falder på plads, håber vi at have et Fitness tilbud klar i efteråret 2021.

 

 

Kim Sejdelin, Fmd. ØBG Silkeborg

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner