ØBG Silkeborg afholder repræsentantskabsmøde 28. maj 2024

ØBG Silkeborg
23. apr. 2024

Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed, og her kan du som medlem påvirke og præge vores forening. Alle medlemmer er velkomne, og vi glæder os til at se jer.

Tid/sted: Klublokalerne på 1. sal i Sportscenter Buskelund – tirsdag 28. maj kl. 19.00

Der serveres en forfriskning til alle deltagere.

Jf. klubbens vedtægter er dagsorden som følger;

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Bestyrelsens forslag til foreningens virke for det kommende år
  5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand, Kim Sejdelin er på valg
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt


Har du forslag til dagsorden skal de sendes til formand@øbg.dk senest 20. maj 2024.

Bh

ØBG Silkeborg, Hovedbestyrelsen

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner