ØBG Fitness afholder årligt aktivitetsmøde 15. maj kl. 19.00

ØBG Fitness
3. maj. 2023

ØBG Fitness afholder det årlige aktivitetsmøde for alle medlemmer den 15. maj


Tid/Sted: Mødelokaler på 1. sal i Sportscenter Buskelund - kl. 19.00

Der serveres forfriskninger til alle :-)

 

På mødet vil du få en beretning om året der er gået – v. Fmd. Claus Henrik Larsen. Herunder en fremlægning af statistik på medlemstal og lidt omkring økonomien. 

Vi sammensætter et Fitness udvalg, som skal bestå af 4-7 medlemmer. Har du lyst at være med så sig endelig til !!

 

Det årlige aktivitetsmøde er medlemmernes mulighed for at have indflydelse på ØBG Fitness’ aktiviteter og initiativer. Vi håber derfor, at rigtig mange af jer vil benytte muligheden for at byde ind.

Vi er åbne overfor gode ideer.

Kom frisk!

 

 

Særligt omkring ØBG Fitness (uddrag af afsnit A1 i ØBG Silkeborg Hovedforeningens vedtægter):

 

Medlemmer i ØBG Fitness er medlemmer i ØBG Silkeborg Hovedforeningen og betaler kontingent til denne. ØBG Fitness afholder et årligt aktivitetsmøde, hvor alle Fitness medlemmer kan deltage. Her vælges et Fitness udvalg med 4-5 medlemmer.

ØBG Fitness Udvalget udpeger en formand for udvalget for en 2-årig periode, og denne får plads i ØBG Hovedbestyrelsen.

På aktivitetsmødet vælges endvidere 3-5 repræsentanter, der er stemmeberettiget på det årlige repræsentantskabsmøde i ØBG Silkeborg. ØBG Silkeborg Hovedbestyrelsen vedligeholder Forretningsorden, som danner ramme for ØBG Fitness Udvalgets arbejde.

 

 

Vel mødt

 

ØBG Fitness - udvalget

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner