Klubbens historie skrevet i 2011

Greve Basketball klub
16. jan. 2021

Greve Baskets historie

 

Starten :

 

Sommeren 1980 skrev en ung HF studerende i Sydkysten følgende : ”Hvorfor kan man ikke spille basketball i Greve  ?” Spørgeren hed Peter Zichys. Hans nødråb blev hørt af  bl.a. Rene Nielsen (nuværende turneringsleder og mangeårig kasserer) , Jørgen Hansen (mangeårig formand, nu desværre afdød) og Jørgen Damtoft, som havde en søn, der gerne ville spille basket.

 

De fik til at starte med skaffet en træningstime på Mosede skolen onsdag eftermiddag mellem 16-17 gennem GIF. Fra Dansk Basketball Forbund (DBBF) fik klubben en opstartshjælp på 200 kr.!! , som blev brugt til at indkøbe 2 gummibolde. Ud af egen lomme og via diverse bidrag bl.a. Fra Greve Sport blev der købt flere bolde og spilletøj.

 

Samtidig fik vi træningstid på Tjørnelyskolen hver søndag mellem 9-11. Der kom der 3 unge gutter fra Greve Gymnasium til : Peter Flodin, Rene Ring og Jesper B. Hansen, som alle 3 var mange år i klubben.  Man fik herefter samlet et herrehold bl.a. ved at stemme dørklokker hos tidligere basketkæmper, som boede i området. Fra Falcon kom Freddie Hofman, Villy Schmidt og Bjarne Glenstrup. Fra Stevnsgade Kjeld Hansen, fra Efterslægten Janos Kanyo og Nils Christensen, klubbens til dato eneste landsholdsspiller (senior).

Og temmelig væsentlig for klubben fremover Sten Ousted og H.C Jensen fra BMS.

 

Efter lidt uenighed med GIF, som vi afviste at indmelde os i, stiftedes GREVE BASKET d. 15 januar 1981, klubbens bestyrelse blev på 7 medlemmer (1/3 af medlemstallet)

 

De første år : 80 erne

 

Bestyrelsen og primært Jørgen Hansen ydede i de første travle år en kæmpe arbejdsindsats for at få klubben til at fungere og vokse. Det store vendepunkt for klubben kom, da vi overtog Holmeagerskolen som ”Hjemmebane”. Et ideelt sted med gode faciliteter, tæt ved S-toget og kommunen bevilgede tilmed helt moderne kurve, som kunne nedsænkes fra loftet.

 

Allerede i 1981 var klubben så heldig, at vi totalt ubesete fik tildelt en plads i danmarksserien, nok mest fordi det var rygtes at mange af de gamle basketkæmper var startet i Greve. Klubben spillede faktisk i mange år i denne række uden at rykke ned.

 

I årene 1983 og 1984 fik vi også stablet et ret godt damehold på benene, som formåede at rykke op i 2 division øst, som dengang var den anden bedste række. På holdet var bl.a. Doris Hansen (tidl.SISU), Annemarie Samsø (som spillede mange år i klubben) og Lis Fallesen (Gl. Hellerup), Liselotte Vestergaard (klubbens første spiller på udvalgt junior og ynglinge landshold)

 

Samtidig havde klubben den store fornøjelse at se stor tilgang af ny medlemmer, snart havde vi hold i alle ungdomsrækker. Alle ville gerne være den nye Magic Johnsen, Dr. J eller Larry Bird.

 

 

 

 

 

De næste år : 90 erne

 

90´erne var præget af stor medlemstilgang bl.a. pga. Dreamteam fra OL i 1992. Mange børn så nogle af stjernene fra 80érne sammen med de nye idoler bla. Michael Jordan , slå sine folder i OL sammenhæng. Det gav stor medlemsfremgang til Dansk Basket og selvfølgelig også os. DBBF var desværre bare ikke gode nok til at se langsigtet, og brugte mange af sine penge på landsholdene, men glemte lidt de mange nye unge medlemmer der var kommet til. Vi var en periode faktisk i mangel på træningstid og måtte slå nogle hold sammen og var også en periode inde i Greve Hallen hver fredag. Men den gode stemning fra Holmeagerhallen kunne ikke genskabes i den ”store Grevehal”, hvorfor vi hurtigt valgte at gå tilbage til vores ”egen” hal.

 

Klubben har gennem alle årene været kendt for sine mange sociale aktiviteter. Her tænkes især på de helt fantastiske fester som klubben har holdt. Mange glemmer vel aldrig P&P diskoteket ved Peter Hansen og Peter Jacobsen, de hyggelige samtaler medlemmerne imellem og de altid sjove indslag fra holdene. Udover årets afslutningsfest var der også plads til Juleturnering hvor også klubbens yngre medlemmer var med. Når ungdomsholdene blev sendt hjem festede resten af medlemmerne til den lyse morgen, med musik fra Peter Jacobsens ”kummefryser” (meget stor ghettoblaster). Disse år var også præget af stor aktivitet fra medlemmerne. Vi havde selvfølgelig festudvalg, men også bladudvalg og sponsorudvalg, gjorde det lettere at være bestyrelsesmedlem i klubben. Man kunne altid for nogen til at yde en indsats og hjælpe til, for det gjorde man gerne for sin klub. (det kunne man lære meget af i dag)

 

Efter at mange af disse ”etablerede klubmedlemmer” stoppede de næste par år, skabte det et meget stort tomrum i klubben, hvor der var rigtig mange ungdomsmedlemmer, men faktisk ikke så mange til at tage sig af dem. Dette gjorde også at mange af de sociale aktiviteter ”døde” og medlemstallet også faldt. Nu har vi nået et punkt hvor klubben skal tænke mere fremadrettet og ikke så meget her og nu, hvis vi igen vil være en stor klub, medlemsmæssigt.

 

Trænerene :

 

Klubben har selvfølgelig ikke kun været præget af bestyrelsen og dens arbejde. Trænerne har jo haft en endnu mere vigtig funktion i klubben, nemlig at uddanne og trække nye spillere til. Klubben har haft mange rigtig gode trænere også på ungdomsholdene, men vi kan jo ikke nævne alle, så vi har valgt at se lidt på seniorholdene.

Klubbens første betalte træner var Steen Ousted, som efter et par år med både herre og dameholdet, blev afløst af ingen ringere end Ebbe Salling fra BMS, dengang anfører for herrelandsholdet og indehaver af landskamprekorden. Lidt af et scoop for sådan en lille klub som os. Ebbe var flyttet til Ishøj og var i gang med et neddrosle sin karriere. Efter 2 år flyttede han desværre til Århus, men så tog dengang unge Erik Poulsen fra ABC over. Han gik meget ambitiøst til opgaven, desværre nok lidt mere, end specielt dameholdet, var interesseret i.

Derefter kom Charles til, som med sit rolige væsen og store lærdom og basketball, blev meget vellidt og respekteret af sine spillere og klubbens ledelse/medlemmer.

Da Charles stoppede måtte klubben se indadtil bl.a. pga. økonomien. Klubbens egne Peter Flodin og Kasper Luffe tog over for henholdsvis herrerne og damerne, hvilket det gjorde ganske flot. Både herrerne og damerne holdt sig oppe i 2 divsion , dog var herre 1 et enkelt år i 3 division, men rykkede hurtigt op igen. Det var på både herre og dameholdet ved at være tid til et generationsskifte blandt spillerne, og her kom Sylvester Royal (Stevnsgade) til. Han havde på dette tidspunkt været mange år i dansk basket og var lige hvad klubben havde brug for. Han trænede dog kun herreholdet og senere også ynglinge herre. I perioden med Sylvester var herreholdet faktisk rykket op i 1 division, men pga. manglende spilleropbakning (flere træningstimer, kampe i Jylland m.v.) valgte vi at sige nej til dette og blev i 2 division. Det betyd desværre også en spillerflugt, til bl.a. de købenshavnske klubber og Sylvester valgte også at stoppe året efter, hvilket var et stort tab for klubben. Siden da har der været skiftende trænere bl.a. Stig Nelkop (BMS), som nok var den eneste der fik samlet spillerne til at yde lidt ekstra. I denne periode holdt mange af damespillerne også op, hvilket gjorde at klubben måtte trække holdet inden turneringsstart. Det er dog glædeligt at damerne er tilbage, dog ikke som turneringshold, men kun træning en gang om ugen. Herreholdet har de sidste 2 år stort set klaret sig selv og har var direkte uheldige med de trænere der blev hevet til klubben. (de er begge blevet opsagt indenfor 4mdr.)

 

Fremtiden:

 

Hvad gør klubben for at stoppe stagnationen af medlemmer og få bare nogle af de sociale aktiviteter tilbage til Greve Basket. Først og fremmest må hver enkelt medlem tage sig selv i nakken og vise lidt engagement og klubfølelse. Det er meget vigtigt at det ikke er de samme personer der laver alt arbejdet i klubben. Vi skal have mange flere til at hjælpe med det frivillige arbejde. I øjeblikket er det kun Herre 1 og Rene, der er aktive i foreningsarbejdet, og det er langtfra holdbart hvis klubben skal overleve. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at endnu flere uddannede sig som træner, dommer mv. eller der igen blev dannet aktivitets og festudvalg. Bladudvalget kunne jo erstattes af en løbende opfølgning på hjemmesiden, som vi alle skal være meget bedre til at bruge og opdatere.

 

Klubben er i den heldige situation at vi p.t. har en pæn egenkapital. som vi de næste år kan bruge på at fremme basketball i Greve. Vi skal have endnu flere medlemmer, vi har faciliteterne, tøj og bolde (takket være alle vores sponsorer) og til dels trænerne, som i øvrigt gør et kæmpe arbejde i klubben.  Nu skal klubben bare tilbage på samme spor som i gamle dage, men vi må jo nok indse at vi aldrig bliver en eliteklub, så derfor skal vi nok mere satse på det sociale. Så kan man jo altid håbe at en kommende landsholdsspiller, ved et interview, vil fortælle om sin dejlige tid i Greve Basket.

 

Til slut skal vi også lige nævne vores supersamarbejde med skolen og især Jan Rønne og resten af pedellerne, uden dem havde vi nok ikke haft de mange træningstimer i Holmeagerhallen, da de altid sørge for at ting der ikke virker bliver lavet meget hurtigt. Derudover fungerer samarbejdet med andre brugere af hallen også rigtig godt. Vi er altid villige til at flytte aktiviteter for hinanden, når der skal holdes stævner eller lignende.

 

 

Denne historie om klubben er skrevet af Allan Andersen med stor hjælp fra Jørgen Hansens artikel fra 1991 (10 års jubilæum) i klubbladet Dunk.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner