Initiativrig udviklingskonsulent til at udbrede floorball i København

Alliancen København Floorball
16. okt. 2023

Floorball er en fantastisk sport, og flere skal derfor have glæden af spillet og legen med stav og bold.  

Alliancen København, som er et samarbejde mellem Vanløse Floorball, Frederiksberg Floorball og Floorball-Fællesskabet, søger en deltidsansat udviklingskonsulent ca. 15 timer om ugen til at styrke vores ungdomsarbejde og understøtte vores sportslige udvikling ved at rekruttere nye frivillige og hjælpe dem i gang som trænere og ledere.  

Opgaver 

Vi har brug for hjælp til mange forskellige opgaver i en forening som vores. Første skridt er at systematisere vores rekrutteringsarbejde, hvor du bl.a. arbejder med at: 

  • Organisere og koordinere introduktionsforløb til floorball på lokale folkeskoler, SFO’er og børnehaver i samarbejde med både Frederiksberg og Københavns Kommuner. 
  • Bistå med at starte nye børne- og ungdomshold hver sæson.  
  • Bistå med at rekruttere trænere og holdledere blandt forældre og ungdomsspillere. 
  • Koordinere introduktionsforløb og uddannelsesforløb for nye trænere. 
  • Afholde informationsmøder for nye medlemmer og deres forældre. 
  • Koordinere årlige events, hvor vi viser floorball frem i nærmiljøet. 
  • Udvikle hvervemateriale og introduktionsfoldere i samarbejde med bestyrelsen. 
  • Igangsætte andre rekrutteringsaktiviteter 

Vi håber du hen ad vejen er i stand til at udvikle dit eget job og sammen med bestyrelsen finder ressourcer til at udvikle andre dele af klubarbejdet.

 

Hvem er du? 

Vi forestiller os at du i dagligdagen enten studerer eller måske har anden beskæftigelse inden for fx marketing, coaching eller sport management. Det kan også være du måske har lyst til at trappe ned i den sidste del af dit arbejdsliv. Du må gerne kunne nikke genkendende til flere af følgende udsagn: 

Kender til foreningsarbejde og gerne har prøvet af være træner. 

Har praktisk erfaring med foreninger og samarbejder med skoler eller andre institutioner. 

Har erfaringer med det frivillige foreningsliv og er glad for at arbejde med frivillige. 

Du kender til sport og udvikling af en sportsgren. Det er naturligvis en fordel, at du kender til floorball. Men det er ikke et krav. 

Kan arbejde selvstændigt og struktureret. 

Kan kommunikere klart, både skriftlig og mundtligt. 

Er initiativrig, udadvendt og kan lide at være opsøgende overfor nye medlemmer/ samarbejdspartnere mv. 

Vi håber du vokser i jobbet og kan være med til at udfolde sportens potentiale. Du vil du på mange måder være ansigtet på vores klub i dagligdagen og binde os sammen på tværs af klubbens mange hold. 

Hvem er vi? 

De tre klubber i Alliancen København har tilsammen 600 medlemmer og 28 hold, hvor ambitionen er at vokse endnu mere og skabe et sportsligt og nytænkende fyrtårn for sporten. Klubberne i alliancen har udarbejdet en fælles vision, som danner rammerne for de kommende års arbejde. Desuden har klubberne vedtaget at udviklingen skal være bæredygtig og bygge på FN’s verdensmål. Du kan læse mere om Alliancen København og det fælles samarbejde på www.alliancenkbh.dk  

Mere information om jobbet: 

Vi tager samtaler løbende. Sidste frist for at søge er dog den 15. november. Vi håber at den nye konsulent kan starte i januar. 

Har du spørgsmål eller ønsker mere information om jobbet, kan spørgsmål rettes til Jesper Malm, formand i Vanløse Floorball på 22944161. 

Kort ansøgning og CV til formand@vanlosefloorball.dk.  

Læs mere om vores klubsamarbejde og floorball på www.alliancenkbh.dk  

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner