Indkaldelse til generalforsamling i OIK

Odense Ishockey Klub
16. apr. 2023

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 30.maj klokken 18.30 i Pucken, Spar Nord Arena.

 

Obs! Der er normalt valg af formand på lige år. OIK’s formand, Thomas Olesen, ønsker af personlige grunde at trække sig midt i valgperioden. Der skal derfor vælges formand for 1 år.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 til godkendelse. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af formand for 1 år. Bestyrelsen foreslår Mads Porsmose. 

8. Valg af kasserer. Mads Lund modtager genvalg. 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

12. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen følge op med yderligere information om de enkelte punkter.

 

Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.

 

Bestyrelsen for OIK.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner