Indkaldelse til generalforsamling i OIK

Odense Ishockey Klub
20. apr. 2022

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 23.maj klokken 17.00 i Pucken, Spar Nord Arena.

 

Obs! Generalforsamlingen skal behandle vedtægtsændringer. Punktet kræver, at en femtedel af klubbens medlemmer deltager i generalforsamlingen, så bestyrelsen opfordrer alle stemmeberettigede til at møde op.

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse.

4. Eksklusion. Skal bestyrelsens eksklusion af et medlem fastholdes. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 

7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer. 

8. Valg af formand (i lige år). 

9. Valg af kasserer (i ulige år). 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

13. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen følge op med yderligere information om de enkelte punkter.

 

 

Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.

 

Bestyrelsen for OIK.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner