Generalforsamling i Amager Atletik Club 2024

Amager Atletik Club
4. mar. 2024

Kære alle,

Mandag d. 26. februar 2024 blev der afholdt generalforsamling i Amager Atletik Club. Det var skønt at se så mange fremmødte, og dejligt med gode input til foreningens virke. En særlig tak skal lyde til Peter Klok, der tog sig af hvervet som dirigent.

På generalforsamlingen blev Lise-Lotte genvalgt som kasserer og Marlene Bjørn genvalgt som bestyrelsesmedlem. Derudover indtræder Ole Magnus Andersen også som nyt bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen blev desuden valgt nye medlemmer til de forskellige udvalg, der eksisterer i klubben, og særligt Kontakt- og Informationsudvalget (fremadrettet SoMe-udvalget) oplevede stor tilslutning, særligt fra de aktive ungdomsatleter. Idræts- og Socialudvalget blev splittet op i to separate udvalg og Motionsløbsudvalget blev midlertidigt besluttet lukket. I vedlagte referat kan man læse mere om, hvem der indgår de forskellige udvalg. Hjemmesiden vil også blive opdateret med gældende medlemmer.

Der blev derudover besluttet at hæve kontingentsatsen med ca. 10 % på tværs af holdene. Fremtidige gældende kontingentsatser kan ses i referatet.

Tak for en god generalforsamling til alle fremmødte!

Generalforsamling 26.02.2024.pdf 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner