​Generalforsamling 2020

Jyderup Boldklub
15. jul. 2020

Den 01.07.20 blev der afholdt generalforsamling i det nye kluhus. 

Kim Krog blev valgt som ordstyrer, og herefter blev Lars Steensen og Jesper Nielsen valgt som stemmetællere. 

Formanden læste sin beretning op, og den fik klapsalver og blev godkendt af generalforsamlingen. 

Derefter gennemgik kassereren regnskabet, og det blev ligeledes godkendt uden bemærkninger. 

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen - og her er der ændringer. Michael Brandt og Jesper Nielsen udtræder af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen har givet bestyrelsen tilladelse til, at Marthine Dahl overtager formandsposten og Keld Krogh Jacobsen overtager kassererposten. Samtidig har bestyrelsen fået lov til at finde to passende kandidater til de åbne bestyrelsesposter, som ved generalforsamlingen ikke blev besat.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:

 • Udtræder: Michael Brandt / 2 år, i lige år.
 • Marthine Dahl (Formand) / 2 år, i ulige år.
 • Genvalgt: Mikkel Hansen / 2 år, i lige år.
 • Keld Krogh Jacobsen (Kasserer) / 2 år, i ulige år.
 • Udtræder: Jesper Nielsen / 2 år, i lige år.
 • Anders Andersen / 2 år, i ulige år.
 • Genvalgt: Kim Krog / 2 år, i lige år.

Suppleant til bestyrelsen

 • Genvalgt: Jakob Rokkedahl / 2 år, i lige år.
 • Berit Hartmann / 2 år, i ulige år.

Revisor

 • Indtræder: Jesper Mundt Brockdorff / 2 år, i lige år.
 • Udtræder: Niels Semmelhaack / 2 år, i lige år.
 • Mette Moa Mortensen / 2 år, i ulige år.

Revisor supp.

 • Udtræder: Jesper Mundt Brockdorff / 1 år
 • Indtræder: Jesper Nielsen / 1 år

Derefter var vi nået til punktet "Eventuelt". Der var et spørgsmål under eventuelt:

Pengene fra JBK Tour – Hvad går de til? Sponsorerne efterspørger information.

Svar: Bestyrelsen erkender at vi har været for dårligere til at informere om hvad pengene går til. Bestyrelsen dedikerer 100% af pengene til ungdom. Overskuet fra tidligere års JBK Tour har f.eks. været benyttet til udenlandsture for vores ungdomshold eller materialer. Senest er en planlagt tur for hele ungdoms afd. + JBK Tour sponsorer, med besøg i Parken til en superliga-kamp, blevet rykket/aflyst pga. corona.

Herefter blev generalforsamlingen ringet ud.


Jeg vil i denne forbindelse meget gerne takke Jesper Nielsen og Michael Brandt for deres store arbejde. Vi har været rigtig glade for at arbejde sammen med jer, og kommer til at savne jer rigtig meget. 


Heldigvis kommer vi ikke til at undvære jer helt.  Endnu engang TAK til jer.

FORZA JBK

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner