Formandens jule- og nytårshilsen 2023

Akademisk Boldklub
22. dec. 2023

Kære medlem,

Snart skifter kalenderen fra 2023 til 2024, og vi kan se tilbage på et godt år i AB-regi med en række højdepunkter, masser af aktivitet og fællesskaber på tværs.

2023 har budt på udskiftninger på personalefronten i vores administration, hvor Casper Jensen og Camilla Christophersen har sagt tak efter mange års tro tjeneste. De to er blevet erstattet af Kasper Petersen og Natascha Frahm-Hansen – Kasper startede i september og Natascha har første arbejdsdag d. 2. januar i det nye år. Steen Rydal Jørgensen er stadig vores forretningsfører, ligesom vores driftshold også er intakt. Velkommen til Kasper og Natascha – byd dem endelige velkommen, når du kommer forbi kontoret.

Efter en periode uden forpagtere af AB Sportscafé var det en stor glæde for os at byde velkommen til Anne-Mette, Tomas og Jesper som nye forpagtere i september. De har haft masser at se til lige siden, og jeg hører kun ros over deres indtræden i caféen, som har haft masser af liv lige siden. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle jer medlemmer, familier og venner af huset, som bakker op om de nye forpagtere. Hvis du har gode ideer til dem så tøv ikke med at kigge forbi og tage en snak med dem.

I det forgangne år har vi kunnet åbne flere store anlægsarbejder, som vi har arbejdet med i flere år. Her tænker jeg specielt på vores nye omklædningsfaciliteter i ungdomsfløjen, der var klar i april. De 9 nye omklædningsrum giver os mere moderne faciliteter, og vi har nu mulighed for at tilbyde både vores egne hold og gæster deres eget omklædningsrum og dermed perfekt optakt til kamp og træning. Derudover har vi endelig kunnet åbne det nye padelanlæg i samarbejde med Racket Club. Anlægget har været undervejs i meget lang tid, og jeg vil i den forbindelse sige tak for samarbejdet til Gladsaxe Kommune og vores padeludvalg for det store arbejde. Husk i øvrigt at du får rabat på baneleje som AB-medlem, når du vil spille padel på de nye baner eller de andre Racket Club-centre – det kan du læse mere om på akademiskboldklub.dk. Med de to store anlægsarbejder på plads har vi taget vigtige skridt i at fremtidssikre både vores anlæg og AB som klub.

Udover de førnævnte store projekter arbejder vi også hele tiden med optimering og udskiftning af mange ting i den gamle bygning. I 2023 fik vi f.eks. også nye døre næsten overalt med tilhørende smart låsesystem, ligesom vi har fået nye støvlevaske udenfor, så vi mindsker rengøringen indenfor. Og nu kan du også lade din elbil op mens du dyrker sport på anlægget eller følger spændt med på sidelinjen. Der er fire ladestationer på parkeringspladsen.

I 2023 fik AB A/S nyt ejerskab. En international ejergruppe har nu taget ansvaret for at bringe førsteholdet videre og forhåbentlig op i rækkerne. Fra moderklubbens side har vi oplevet et stort engagement og vilje i alle aspekter af vores samarbejde, der blandt andet indebærer akademiet, faciliteter på anlægget og strategiske beslutninger. Jeg glæder mig over investeringen i førsteholdet som uden tvivl også kommer moderklubben til gode.

I klubben arbejder vi også løbende med strategi og udvikling i et længere perspektiv. I løbet af året afholdte vi to strategiseminarer, hvor bestyrelserne i de fire afdelinger virkelig har kunnet gå i dybden med bl.a. SWOT-analyser og handlingsplaner, der gerne skal forankre sig langt ude i de enkelte afdelinger.


Fodboldafdelingen har fortsat kunne tilbyde elitefodbold for vores ungdomshold i AB gennem fodboldakademiet, hvor de to hold i U17 og U19 Divisionen har haft flotte resultater. Alle vores akademihold har haft en positiv udvikling grundet ikke mindst dygtige og dedikerede spillere, trænere og akademiledelse. Ligeledes har fodboldafdelingen afholdt to Lundbergdage i januar og november med deltagelse af omkring 80 medlemmer begge gange. En fodboldturnering på tværs af alder, niveau og segment, hvor yngste deltager er 18 år, og ældste er over 80. Efterfølgende bliver der holdt rusfest med taler, kåringer, sange m.m. for at fejre 2. års U19-spillerne og deres overgang til seniorafdelingen. Begge Lundbergdage også med stærk opbakning fra 1. senior på både spiller- og administrationssiden. På breddesiden i fodboldafdelingen vil jeg fremhæve klubbens U14-2/3 (forår) – U15-2/3 (efterår), der er vokset til ca. 50 spillere med stor opbakning fra forældrene. Denne store opbakning har blandt andet resulteret i hele 2 udlandsture i sæsonen. Det glæder mig at høre om denne store opbakning, der er en af grundstenene i det danske foreningsliv, og som selvsagt også er meget vigtig i AB. Med stort engagement kan vi opnå store ting, og det skal vi fortsætte med fremadrettet.


I cricketafdelingen kan vi findes klubbens vel nok største sportslige resultat i 2023. Klubbens førstehold formåede nemlig på flotteste vis at sikre oprykning til den højeste række i Danmark. Og det endda med spillere der har været i AB i mange år. Fra hele klubben skal der lyde et stort tillykke med oprykningen – vi glæder os til at følge holdet i den kommende sæson.


Tennisafdelingen har i 2023 ændret trænerteamet med ansættelse af en ny Klubchef, som har fået ansvaret for al træning på tværs af aldersgrupperne. Den nye Klubchef bringer mange nye ideer til tennisafdelingen, som løbende vil blive implementeret i det kommende år. Af sportslige resultater vil jeg fremhæve at vores 1. herrehold (udendørs) forblev i 2. division efter oprykningen i 2022 samt at vores bedste senior/motionist hold (udendørs) genvandt Sjællandsmesterskabet. Tillykke til begge hold! Efter et par svære år i tennisafdelingen, fornemmer vi starten på en ny spændende periode, som jeg glæder mig til at følge.

Også vores håndboldafdeling har haft en masse aktiviteter i løbet af året. I juni fandt Special Olympics World Games sted i Berlin, Tyskland, hvor både trænere og spillere fra AB var repræsenteret. Desuden var der landsholdssamling for Specials landsholdene i AB hallen i november måned. AB Specials er som bekendt vores håndboldhold for voksne med udviklingshandikap. I sommerferien samlede DHFs Håndboldskole 2023 over 100 børn i AB hallen, hvor der var mange deltagere og spillere fra AB. Efter sommerferien blev der afholdt endnu et dommerkursus i AB hallen, hvor der var stort fremmøde og opbakning fra mange af vores ungdomsspillere, som nu hjælper til i AB hallen, når der er døm-selv kampe. Mange tak til alle de unge mennesker, deres hjælp er virkelig værdsat. Inden sæsonstart 2023/2024 var vores dame- og herresenior til stævne i Vejle og vores ungdomshold var til Hedebo Cup i Hillerød. Disse stævner blev brugt som opstart og forberedelse til den igangværende sæson, som er godt i gang for alle hold.

I AB håndbold havde vi klubdag d. 19. november, hvor alle kampene startede med indløb og navneopråb. Efter kampen blev kampens spillere fra begge hold udpeget, og præmien til kampens spillere var sponseret af AB Sportscafe. Det var en fantastisk dag med hoppeborg samt gratis kaffe og slushice til alle AB medlemmer og deres familier. Nu står årets AB Julecup for døren. Den løber af stablen 28-30. december med deltagelse af ungdomshold fra Danmark, Holland, Belgien, Frankrig og Polen. Blandt gæsterne er to af Gladsaxe Kommunes venskabsbyer Gagny i Frankrig og Koszalin i Polen. For første gang i 2023 skal vores AB håndbold Specials deltage i AB Julecup. Vi glæder os til en fantastisk turnering, der altid skaber stort liv på hele anlægget. Jeg vil opfordre dig til at kigge forbi og opleve den helt særlige stemning. En kæmpe tak til alle de frivillige som deltager i AB Julecup samt til SAVE og håndboldbestyrelsen for det store planlægningsarbejde.

Det kommende år 2024 glæder jeg mig meget til. Jeg synes, vi har lavet nogle spændende anlægs-investeringer i de seneste år, og vi vil fortsat have fokus på at optimere og udvikle det skønne anlæg i Bagsværd, herunder selvfølgelig med et miljø- og bæredygtighedsfokus. Der bliver hele tiden lavet større og mindre investeringer i anlægget - noget af det første i det nye år bliver at skifte vores ventilationssystem i hallen. Der bliver også løbende udskiftet vores lyskilder til nye energibesparende modeller. Og så får vi også nyt sprinklersystem i alle vores græsbaner, som forhåbentlig kan højne kvaliteten på de mange fodboldbaner.

Den årlige generalforsamling afholdes i 2024 d. 12. marts. Her har du mulighed for at bruge din stemme og præge fremtiden i AB, så hermed en stor opfordring til at møde op og deltage sammen med de andre medlemmer.

Slutteligt vil jeg tale lidt om dig. Jeg vil nemlig gerne sige tak. Tak for din indsats i løbet af året. Tak fordi du giver plads til de andre medlemmer, tak fordi du er en god holdkammerat og ikke mindst tak for at gøre AB til din klub, til vores klub. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til alle de frivillige, medarbejdere og bestyrelser, der hver dag knokler for at gøre AB til et bedre sted end det var i går.

På hele ABs vegne, vil jeg ønske dig og dine nærmeste en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen,

Ulrik Rasch
Hovedformand AB

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner