Dagsorden til generalforsamlingen er klar

Akademisk Boldklub
4. mar. 2024

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 12/3-2024 kl. 19.00

– afholdes i AB Sportscafé

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december 2023 til godkendelse, jf. §25.

4. Fastsættelse af evt. særkontingent

5. Indkomne forslag

  • Indstilling af æresmedlem

6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21

  • A. Næstformand – 2 år, se kandidatliste
  • B. Kasserer – 2 år, se kandidatliste

7. Valg af revisor, jf. §26 (ikke på valg i år)

8. Eventuelt

 

KANDIDATLISTE - FORRETNINGSUDVALGET

Næstformand: 

  • Mads Beier
  • Mikkel Grøn

Kasserer:

  • Torben Knudsen
  • Mads Beier

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner